Přednáška Vietnam - 12. listopadu 2019

Přednáška Vietnam - 12. listopadu 2019

Přednáška Vietnam


    Dne 12.11. 2019 žáci 2.stupně a 5.B v rámci environmentální výchovy s velkým zájmem vyslechli přednášku manželů Lenky a Václava Špillarových o jejich putování po Vietnamu, který procestovali od čínské hranice až po deltu řeky Mekong. Vyprávěli dětem o historii i současnosti této země, seznámili žáky s přírodními, klimatickými i hospodářskými rozdíly mezi severem a jihem Vietnamu. Zajímavé pro žáky bylo pěstování rýže, čaje, kávy , způsob života lidí, vztahy mezi lidmi. Během jejich putování měli manželé najatého řidiče, který sám v některých lokalitách ještě nebyl,  a na základě cestování s nimi bude i ostatní turisty podobně provázet . Manželé cestují individuálně, na vlastní pěst, s batohy na zádech. Své vyprávění prokládají autentickou hudbou, spoustou fotografií a videosekvencí
    Přednáška se setkala s velkým úspěchem.