Přednáška: Tonda Obal na cestách - 10. května 2013

Přednáška: Tonda Obal na cestách  - 10. 5. 2013


V rámci udržitelnosti Grantového projektu „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ v oblasti EVVO proběhly na ZŠ 10. 5. 2013 ve všech třídách přednášky Tonda Obal na cestách. Přednášky se uskutečnily v učebně chemie a v ŠSIC (Všeználek). Žáci se naučili například rozeznávat základní druhy odpadů, poznali několik recyklovaných výrobků, viděli videoukázky ze zpracování odpadů. Zaujal je například způsob skladování PET lahví před naplněním, z čeho se vyrábí termoprádlo. Lektoři dovedli upoutat pozornost žáků a velice zajímavým způsobem vysvětlili význam třídění odpadů a jeho přínos pro společnost.

 

Zpracovala: Mgr. N. Pluhařová