Přednáška o prevenci onemocnění dýchacích cest – 11. 3. 2016

Přednáška o prevenci onemocnění dýchacích cest – 11. 3. 2016

    Žáci 1.A, 2.A a 3.A byli paní lektorkou Jarmilou Petrovkovou přivítáni 11. 3. 2016 na 2. lekci o prevenci onemocnění dýchacích cest. Poté společně vypisovali dotazníček jménem Siláček o životním stylu člověka. Po jeho vyplnění si povídali o životním prostředí kolem nás, o otužování lidí a o smrkání. 

    Potom každému žákovi lektorka rozdala papírový kapesník a spolu se učili správnému smrkání. Následně každý žák dostal list, na kterém lektorka popisuje správné mytí rukou. Uvedla k tomu i obrázky a ke každému obrázku vytvořila i snadno zapamatovatelné verše. Zároveň si to i několikrát zkusili. 

    Všichni žáci si pak vydezinfikovali ruce a namazali krémem na ruce. 

    Cíle přednášky byly splněny.