Přečtěte si : Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi

Přečtěte si : Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi

 

Přečtěte si : Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi  


• Dokument definující pravidla správného chování v prostředí internetu, jež by měla být přirozeným způsobem akceptována jak žáky tak učiteli. 
• Portál Učitelský spomocník : Publikováno : 01.10.2007 - Autor : Bořivoj Brdička

 

Krátký článek s odstavci:

Hledej pravdu a prav pravdu! Povinností učitelů i žáků je se snažit poctivě a čestně hledat, správně vykládat a tlumočit informace k prospěchu druhých. 
• Na nikoho neútoč! Eticky jednající učitel i žák zachází se všemi daty přenášenými internetem s vědomím, že jejich autorem je jiná lidská bytost, jež si zaslouží respekt.
• Buď zodpovědný! Učitelé a žáci mají odpovědnost nejen k sobě navzájem, ale též vůči všem svým čtenářům, posluchačům, divákům nebo jen náhodným návštěvníkům jejich stránek.
• Měj úctu k informacím! Žijeme v informační společnosti, v níž jsou informace objektem každodenního zájmu většiny lidí. Přestože jejich množství je obrovské, jednotlivě jsou velmi křehké a snadno zneužitelné. Važ si proto významu nezkreslených informací i struktury definující jejich vzájemné souvislosti.

Přečtěte si tento článek na stránce Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi