Pracovně-technický kroužek - Tematický plán kroužku pro 1. – 2. st. ZŠ

Pracovně-technický kroužek - Tematický plán kroužku pro 1. – 2. st. ZŠ
Pracovně-technický kroužek
Tematický plán kroužku pro 1. – 2. st. ZŠ

Autor: Mgr. Radka Lavičková

 


Dokument ke stažení
8_Prac.techn._krouzek_3.KA.pdf (4643119) - pdf - 55  stran

 

Obsah:
 
1 Pracovně technický – keramický kroužek ............................................................................................................ 3
   1.1 Koncepce krouţku:.......................................................................................................................................... 3
   1.2 Mezipředmětové vazby: ................................................................................................................................. 4
   1.3 Tematický plán zájmového krouţku ................................................................................................................ 6
2 Metodika .............................................................................................................................................................. 8
   2.1 Práce s hlínou ................................................................................................................................................ 8
         2.1.1 Skladování hlíny .................................................................................................................................... 8
         2.1.2 Zpracování hlíny .................................................................................................................................... 8
         2.1.3 Hnětení hlíny ......................................................................................................................................... 9
         2.1.4 Výroba šlikru ......................................................................................................................................... 9
         2.1.5 Spojování hliněných dílů ....................................................................................................................... 9
         2.1.6 Sušení ................................................................................................................................................. 10
         2.1.7 První vypalování – přežah ................................................................................................................... 10
  2.2 Techniky modelování – přehled ..................................................................................................................... 11
        2.2.1 Modelování z hroudy měkké hlíny (ML č. 4, 5, 10) ............................................................................... 11
        2.2.2 Modelování z válečků (ML č. 8, 9) ........................................................................................................ 12
        2.2.3 Modelování z plátu (ML č. 2, 3, 6, 10) .................................................................................................. 12
        2.2.4 Modelování z forem (ML č. 7 ) .............................................................................................................. 14
        2.2.5 Práce na hrnčířském kruhu (ML č. 1).................................................................................................... 15
3 Metodické listy .................................................................................................................................................... 16
4 Literatura ............................................................................................................................................................. 53
5 Přílohy ................................................................................................................................................................. 54