Portál veřejné správy České republiky

portal.gov.cz  - Na úřad přes internet

  • Hlavním smyslem Portálu je pomoci občanům a firmám v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy.
  • Portál je přístupovým místem, přes které je možné komunikovat s veřejnou správou. Novela (č. 81/2006 Sb. účinná od 1. ledna 2007) umožňuje, aby datová zpráva podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, odeslaná prostřednictvím portálu, mohla být považována za doručenou úřadu, kterému byla adresována. Tato změna v zákoně je prostředkem k dalšímu rozvoji rychlé a pro občany, firmy i úřady méně nákladné komunikace se státem
  • Správcem Portálu veřejné správy (https://portal.gov.cz/) je na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Ministerstvo vnitra. Jedná se tedy o ověřené a státem garantované informace
  • mapa portálu
  • Sekce portálu : ÚvodAdresářZákonyŽivotní situacePodáníOnline noviny VSSlovník pojmůMapy
  • Bližší informace o portálu