Pomůcky a náměty do vyučovacích hodin - Základní škola Lukavice

Pomůcky a náměty do vyučovacích hodin - Základní škola Lukavice

Vyučovací pomůcky a náměty, které využívá spolu se svými žáky ve vyučovacích hodinách toho času v Základní škole Lukavice Lubomír Šára. Jedná se o různé prezentace a pracovní listy, které jsou využitelné v konkrétním předmětu, další propojují dva i více předmětů pro pohled na téma z různých úhlů.

Sekce: Český jazyk • Matematika • Angličtina • Přírodověda • Vlastivěda • Výchovy • Informatika • Třídní

Kam zavítat za dalšími náměty : historie ČR • regiony ČR • projekt Pověsti • projekt Lukavické stromyprojekt Lukavická strašidlavyužití ICTnaše četba • školní časopismatematická soutěžvlastivědavýtvarkaškola LukaviceKlub málotřídek

Sekce Český jazyk

Sekce Matematika

Sekce Angličtina

Sekce Přírodověda

Sekce Vlastivěda

Sekce Výchovy

Sekce Informatika

Sekce Třídní