Politický systém

Politický systém 
• Rubriky : ParlamentVládaPrezidentSoudySamospráva
• Převzato ze serveru Českého předsednictví Evropské unie

Politický systém
Česká republika je demokratickou parlamentní republikou v srdci Evropy. Vznikla 1. ledna 1993 rozdělením Československa. Od roku 2000 rozvíjí efektivnější regionální samosprávu na krajské úrovni, ale zachovává jednu soustavu nejvyšších státních orgánů v čele s prezidentem. Česká republika je členskou zemí OSN (Organizace spojených národů), EU (Evropská unie), NATO (Severoatlantická aliance), OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), Visegrádské skupiny a mnoha jiných důležitých mezinárodních organizací a uskupení.

rubrika ukázka
 Parlament  
 Vláda  
 Prezident  
 Soudy  
 Samospráva