Pobytový-zážitkový kurz žáků 9. tříd se zaměřením na environmentální tématiku -Šumava – Železná Ruda – Špičák - 12. - 14. září 2011

Pobytový-zážitkový kurz žáků 9. tříd se zaměřením na environmentální tématiku -Šumava – Železná Ruda – Špičák - 12. - 14. září 2011

Hodnocení pobytu:

V pondělí 12. 9. 2011 jsme se ubytovali na chatě Blaženka a po obědě jsme vyjeli lanovkou na přestupní stanici Hofmanky. Tato lanová dráha letos slaví 40 let existence. Poté jsme došli na vrchol Pancíře, kde někteří žáci vystoupili na opravenou rozhlednu. Žáci viděli významné vrcholy Šumavy, například Velký Javor, Ostrý. Pak jsme sešli podél sjezdové dráhy k prameni řeky Úhlavy. Cestou jsme určovali rostlinné a živočišné druhy, všímali jsme si různých přírodních jevů (mraveniště, letokruhy, eroze). Žáci byli upozorněni na klady a zápory lidské činnosti. Cestou pracovali s mapou Železnorudsko a GPS, kterou zaznamenávali trasové body. Po celou dobu si do svých bloků zaznamenávali určené přírodniny a jiné zajímavosti. V pozdních odpoledních hodinách si žáci prohlédli město Železná Ruda. Po večeři někteří hráli přehazovanou v tělocvičně Ski - areálu Špičák.

Druhý den v úterý 13. 9. bylo opět slunečné počasí. Dopoledne jsme vyjeli lanovkou na vrchol hory Špičák, přešli jsme přes vrchol směrem k Rozvodí. Na vrcholu jsme opět určovali přírodniny, pracovali s mapou a GPS. Žáci byli upozorněni na údolí řeky Úhlavy, Královský hvozd. Cestou k Čertovu jezeru jsme objevili rozsáhlý porost plavuně pučivé a zaznamenali jsme důsledky po těžbě dřeva po vichřici v červenci 2011.

Po obědě jsme se vydali na Špičácké sedlo, ze kterého jsme pokračovali po naučné stezce směrem na Černé jezero. 11 žáků s paní učitelkou N. Pluhařovou se vydalo navíc ještě k největšímu vodopádu na Šumavě vodopádu Bílá strž. K odpoledním 10 kilometrům si přidali navíc ještě 8 km. Celkem ten den ušli asi 23 kilometrů. Ostatní se vrátili s panem učitelem T. Korelusem na ubytovnu a cestou se věnovali podrobnějšímu určování přírodnin. Večer opět někteří žáci strávili v tělocvičně.

Ve středu 14. 9. 2011 od rána mírně poprchávalo. Po snídani jsme se rozdělili na dvě pracovní skupiny. Jedna pracovala v terénu v okolí chaty. Druhá pracovala s mapami a s GPS. Na závěr všichni ve skupinách vypracovali připravené pracovní listy. Po obědě jsme šli na vlak a jeli domů. Žákům se pobyt líbil, zhodnotili jej v evaluačním dotazníku převážně kladně. A do školního časopisu Zkazky vytvořili fotoreportáž.

Pobytový zážitkový kurz splnil svůj účel.

Zpracovala: Naděžda Pluhařová

Na Špičáku

U chaty Pancíř
Na břehu Černého jezera po návratu od vodopádu Bílá strž

Jana Galliková, Aneta Plasová,Martina Prčková, Veronika Svobodová, Hana Bohuslavová, Marek Drahota, Martina Krauzová, Roman Podlena, Matěj Vlnas, Naďa Pluhařová, Petr Zelenka

U vodopádu Bílá strž

Martina Prčková,Veronika Seidlerová, Martina Krauzová,
Aneta Plasová,Marek Drahota, Hana Bohuslavová, Veronika Svobodová,
Petr Zelenka, Roman Podlena, Matěj Vlnas, Jana Galliková

V lese pod Pancířem

Před chatou Blaženka Ski areálu Špičák

V lese

Na Špičáku, práce s mapou, určování šumavských vrcholů

V popředí Marek Drahota, Veronika Svobodová, Martina Krauzová

Na Rozvodí – určování lišejníků

Mgr.Tomáš Korelus, Daniel Pojer, Matěj Hnilička, Jan Kopač,
Lukáš Lopata, v popředí Veronika Seidlerová

U Čertova jezera

U pramene Úhlavy

Práce s GPS
Aneta Plasová                                Petr Zelenka
 
Příroda

             Plavuň pučivá                                  Svor                   

 

 

Důsledky lidské činnosti na cestě k Čertovu jezeru