Pobytový zážitkový kurz: Šumava – Špičák – 9. - 11. září 2014

Pobytový zážitkový kurz: Šumava – Špičák – 9. - 11. září 2014

     V rámci environmentální výchovy na ZŠ Kaznějov a v souvislosti s udržitelností Grantového projektu „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“, se opět uskutečnil pobytový zážitkový kurz na Šumavě v oblasti Ski-areálu Špičák. Pobytu se zúčastnilo celkem 24 žáků 9. tříd s učitelkami Mgr. N. Pluhařovou a Mgr. I.Barbořákovou.

     Žáci byli ubytováni na chatě Blaženka a stravovali se na chatě Hanička.

    První den pobytu žáci lanovkou vyjeli na vrchol hory Špičák, kde vystoupili na nově otevřenou rozhlednu. Poté se pěšky vydali k Rozvodí a k Čertovu jezeru. Cestou pracovali s mapou a buzolou, určovali přírodniny. S pomocí mapy se zorientovali v terénu a určovali jednotlivé vrcholy a lokality. U Čertova jezera se žáci dozvěděli informace o vzniku jezer  na Šumavě, o fauně a floře v okolí. Od jezera se vydali pěšky do Železné Rudy.


 

      Ve středu se žáci zapojili do soutěže Infocentra v Železné Rudě, při které žáci prošli Naučnou stezku Utajená obrana železné opony. Ta má dvě samostatné poznávací trasy: Belveder a Debrník. Trasu Debrník absolvovali ve středu a ve čtvrtek dopoledne trasu Belveder. Období existence „Železné opony“ mělo vliv na vývoj krajiny a stav životního prostředí v okolí města.  Na jednotlivých stanovištích nejen této NS žáci získali spoustu zajímavých informací, které se týkaly Železné Rudy, přírody v okolí, historie města, okolí, sklářství.

    Ve středu odpoledne žáci lanovkou vyjeli k přestupní stanici Hofmanky, odkud po lesní pěšině vystoupili na vrchol hory Pancíř. Z Pancíře viděli známý vrchol Velkého Javoru a Ostrý. Cestou žáci formou hry plnili úkoly zaměřené na poznávání přírodnin. Při zpáteční cestě sestoupili k prameni řeky Úhlavy. Večer strávili sportovními hrami v tělocvičně.

    Ve čtvrtek dopoledne žáci vyrazili na druhou část NS a navštívili Infocentrum v Železné Rudě, kde byla vyhodnocena soutěž.

    Žáci se během pobytu seznámili s některými oblastmi v okolí Železné Rudy.

    Pobytový zážitkový kurz splnil svůj výchovně vzdělávací účel.
 

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout 46 fotografií z pobytu.

 

 

Zpracovala: Mg. Naděžda Pluhařová