Pobytový zážitkový kurz - Šumava – Špičák - 17. - 18. června 2013

Pobytový zážitkový kurz - Šumava – Špičák - 17. - 18. června 2013

V pondělí 17. 6. 2013 žáci ZŠ Kaznějov již počtvrté vyrazili v rámci udržitelnosti projektu na pobytový zážitkový kurz na Šumavu, na Špičák. Tento pobytový kurz žáci absolvují většinou na začátku 9. třídy, ale letos se rozhodli, že na kurz pojedou již v červnu, i když jsou ještě žáky 8. tříd.

Pobytu se zúčastnilo celkem 32 žáků 8. tříd s učitelkami Mgr. R. Lavičkovou a Mgr. J. Brejníkovou.

 První den pobytu se vydali na poznávací vycházku k ledovcovým jezerům. Po žluté turistické značce nejdříve došli k Čertovu jezeru. Cestou viděli následky zvýšeného turistického pohybu v této oblasti, následky po těžbě. Poté vystoupali až k Rozvodí, sešli k Černému jezeru. Cestou plnili úkoly v pracovním listě. Odpovědi na otázky našli na informačních tabulích naučné stezky. V lese určovali přírodniny. 

Druhý den lanovkou vyjeli na vrchol Špičák. Z lanovky je dobře vidět celý sportovní areál a Bikepark. Na vrcholu viděli pozůstatky po vichřici, byli upozorněni na nejhlubší údolí na Šumavě, vodní nádrž Nýrsko (zdroj pitné vody pro řadu měst na Klatovsku).

Při cestě vlakem na pobyt a zpět žáci viděli následky letošních červnových povodní. Uvědomili si sílu vody a její vliv na modelaci terénu.

Pobytový zážitkový kurz splnil svůj účel.


Zpracovala: Mgr. N. Pluhařová, Mgr. R. Lavičková

Fotografie: Mgr. R. Lavičková

 

Grantový projekt „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“,

který je realizován v programu OP VK, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/02.0029