Pobytový zážitkový kurz 5. tříd v rekreačním středisku Máj v Plasích - 19. a 20. září 2012

Pobytový zážitkový kurz 5. tříd v rekreačním středisku Máj v Plasích - 19. a 20. září 2012

 

Ve dnech 19. a 20. září 2012 se zúčastnili žáci pátých ročníků ZŠ Kaznějov v rámci projektu Grantový Projekt „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“, pobytového kurzu v Rekreačním středisku Máj v Plasích .

Ve středu ráno jsme vyrazili pěšky údolím Kaznějovského potoka směrem do Nebřezin a dále jsme kolem řeky Střely došli až do Plas. Cestou jsme pozorovali rostliny a živočichy a svá pozorování zapisovali do pracovních listů. Děti si vytvořily čtyřčlenné týmy, ve kterých pracovaly. V těchto týmech plnily i další úkoly a soutěže.

Po příchodu do RS Máj, ubytování a dobrém obědě jsme navštívili Fantasy golf v Plasích. Všichni jsme si během hry užili „ cestu kolem světa“. Jednotlivé jamky na minigolfovém hřišti jsou totiž ztvárněny jako různá místa na světě. Tak jsme mohli míček odpálit třeba z vrcholu sopky, z pirátské lodě nebo se trefit do pyramidy. V celém areálu jsou také rozmístěny klece se zvířaty – taková mini ZOO. Nejvíce se nám líbil papoušek, který uměl i mluvit.

Po návratu do chatek jsme hráli v týmech různé soutěže. Po vyhodnocení děti dostaly pěkné odměny a už jsme se připravovali na večerní táborák s opékáním špekáčků. U táboráku jsme si zazpívali naše oblíbené písničky a na kytaru nás doprovodila p. uč. Zelenková. Když se úplně setmělo, připravili jsme pro děti noční hru. Rozsvícené svíčky, tma, hvězdná obloha a neznámé zvuky noční přírody byli pro děti velkým zážitkem.

Ve čtvrtek jsme se probudili do chladného rána. Rovnou jsme vyběhli na rozcvičku, kolem studánky Prelátky. Rozcvička měla podobu další týmové soutěže a po snídani jsme vyrazili opět do Plas. Naším cílem byla prohlídka kláštera. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o této památce. Zaujalo nás umění tehdejších stavitelů, kteří postavili klášter na místě močálu a pod základy stavby museli zatlouci do země dubové sloupy. Z prohlídky jsme spěchali na oběd a po obědě už jsme balili a těšili se domů.

Díky pomoci rodičů jsme nemuseli nést všechny svoje věci, ale naložili jsme je obětavým tatínkům do aut a vypravili se na nádraží. Vlakem jsme se vrátili zpět do Kaznějova. Kurz se nám všem moc líbil. Přínosem bylo hlavně lepší poznání blízkého okolí, jeho přírody, památek a historie. Žáci obou tříd se měli možnost lépe se poznat, spolupracovat a zasoutěžit si v krásném prostředí přírody kolem Plas.


 

Pavla Záturová, třídní učitelka 5.A