Plavba za pokladem kapitána Černovouse - 12. 6. 2018

Plavba za pokladem kapitána Černovouse - 12. 6. 2018

Plavba za pokladem kapitána Černovouse-12.6. 2018

 

    Paní Ing. Radana Sedláčková z nakladatelství THOVT přijela do městské knihovny a předvedla nám jeden ze svých programů a tím jsou takzvané Motivační hry. Toto nakladatelství se věnuje dětské literatuře a zabývá se nejenom vydáváním knih, ale také hledáním různých způsobů, jak děti podpořit a pomoci jim se čtením, motivovat a rozvíjet u nich čtenářské dovednosti. Hry rozvíjí u dětí  kreativní a logické myšlení a komunikační dovednosti.

    Zároveň obsahují prvky aktivního učení a to vše zábavnou formou, která se snaží děti vtáhnout do víru dění, utužit jejich vytrvalost a soustředěnost.

    Pro žáky 2. třídy byla připravena hra „Plavba za pokladem kapitána Černovouse“. Skládala se ze dvou částí. V první části si děti povídaly obecně o knize, co je to obsah, jak se podle něj mohou orientovat v knize a soutěživou formou si vysvětlovaly význam některých slov použitých v úryvku knihy. Tento úryvek četla paní Sedláčková spolu s jedním žákem všem dětem. Ti pak zpětně odpovídaly na otázky z textu a získávaly speciální body. Ty pak využily v druhé části programu. Zde byly děti rozděleny na tři skupiny, pojmenovaly si svou loď, s kterou pak pluly po herním plánu a plnily úkoly, které si musely najít v knihách. Za správné odpovědi získávaly další body. Na závěr pak bylo vyhlášení vítězů.

    Tyto hry jsou zpestřením běžné výuky čtení.

Mgr. Libuše Sajnerová