Personální obsazení školy

Personální obsazení školy ve šk.roce 2009/2010


Vedení školy

 

 Ředitel školy Zástupce ředitele

Mgr. Jiří Henžlík

Mgr. Miroslava Vazačová

 

Pedagogičtí pracovníci školy

 

Jméno Titul Aprobace Třídnictví
Barbořáková   D, Vv  
Beranová Edita Mgr. 1.stupeň 1.B
Brejníková Jiřina Mgr. M – ZT 9.B
Divišová Anna Mgr. M – F-VP, školní matrika  
Havlenová Zdeňka Mgr. 1.stupeň 2.A
Henžlík Jiří Mgr. Ch – Zpv ředitel školy
Houbová Vladimíra Mgr. Čj – Vv 4.A
Jeníčková Daniela Mgr. M – Zpv  
Kozlíková Ivana Mgr. 1.stupeň 1.A
Korelus Tomáš Mgr. Ch – Př 8.
Králová Blanka   Vychovatelství  
Kratochvílová Petra Mgr. Čj - Vv  
Lavičková Radka Mgr. 1.stupeň + Aj 5.A
Menclová Eva   Vychovatelství, plavčice  
Mašková Milena Mgr. 1.stupeň, Speciální pedagogika, Aj 7.B
Patrichiová Hana Mgr. 1.stupeň, Speciální pedagogika 2.B
Pluhařová Naděžda Mgr. Př-Z-Rj 9.A
Říhová Iveta   Vychovatelství  
Sajnerová Libuše Mgr. 1.stupeň 4.B
Špačková Eva Mgr. 1.stupeň  
Šteflová Hana Mgr. 1.stupeň 3.A
Šimlová Eva Mgr. 1.stupeň 5.B
Svoboda Jaroslav   Tv  
Vazačová Miroslava Mgr.  
Vitoušová Václava Mgr. Čj – D, VP 6.
Záturová Pavla Mgr. 1.stupeň, Speciální pedagogika Praktická škola I.

 

Ekonomka školy

p.Šofferová

 

 

Školní jídelna Provozní pracovníci Další pracovníci
p.Štruncová – vedoucí ŠJ            p. Galliková p. Králová - ŠD
Houbová – vedoucí kuchařka Woleschenská p. Říhová - ŠD
Pěnkavová Trnková p. Menclová - plavčice
Seidlerová Svoboda  
Mouleová Vaňourková  
Žišková Vaňourek - školník  
Volínová    

 

pracovníci ZŠ Kaznějov Počet
pedagogičtí pracovníci 25
provozní pracovníci 13
THP 1
celkem 38