Personální obsazení školy ve šk.r. 2008/2009

Personální obsazení školy ve šk.r. 2008/2009

Personální obsazení školy ve šk.roce 2008/2009


Vedení školy

 Ředitel školy Zástupce ředitele

Mgr. Jiří Henžlík

Mgr. Miroslava Vazačová


Pedagogičtí pracovníci školy

Jméno Titul Aprobace
Beranová Edita Mgr. 1.stupeň
Brejníková Jiřina Mgr. M – ZT
Divišová Anna Mgr. M – F-VP
Havlenová Zdeňka Mgr. 1.stupeň
Henžlík Jiří Mgr. Ch – Zpv
Houbová Vladimíra Mgr. Čj – Vv
Jeníčková Daniela Mgr. M – Zpv
Kozlíková Ivana Mgr. 1.stupeň
Korelus Tomáš Mgr. Ch – Př
Králová Blanka   Vychovatelství
Kratochvílová Petra Mgr. Čj - Vv
Lavičková Radka Mgr. 1.stupeň + Aj
Menclová Eva   Vychovatelství, plavecká instruktorka
Mašková Milena Mgr. 1.stupeň, Speciální pedagogika, Aj
Patrichiová Hana Mgr. 1.stupeň, Speciální pedagogika
Pluhařová Naděžda Mgr. Př-Z-Rj
Říhová Iveta   Vychovatelství
Sajnerová Libuše Mgr. 1.stupeň
Špačková Eva Mgr. 1.stupeň
Šteflová Hana Mgr. 1.stupeň
Šimlová Eva Mgr. 1.stupeň
Svoboda Jaroslav   Vychovatelství
Vazačová Miroslava Mgr. Ch – Zzv
Vitoušová Václava Mgr. Čj – D, VP
Záturová Pavla Mgr. 1.stupeň, Speciální pedagogika

 

Ekonomka školy

p.Šofferová

 

  

Školní jídelna Provozní pracovníci
p.Štruncová – vedoucí ŠJ            p. Galliková
Houbová – vedoucí kuchařka Woleschenská
Pěnkavová Trnková
Seidlerová Svoboda
Mouleová Vaňourková
Žišková Vaňourek
Volínová  

 

Škola celkem 40 zaměstnanců