Pedagogické rady a třídní schůzky v 2. pololetí

Pedagogická rada

15. dubna 2009 (středa)

24. června 2009 (středa)

Třídní schůzky

15. dubna 2009 - jen I. stupeň (středa)

16. dubna 2009 - jen II. stupeň (čtvrtek)

Začátek třídní schůzky bude včas upřesněn - zapsán dětem do Žákovských knížek.

Předběžně 15.00 - až 15.30 hod.