Pasování prvňáčků na čtenáře – 6. června 2017

Pasování prvňáčků na čtenáře – 6. června 2017

Pasování prvňáčků na čtenáře – 6. června 2017


    Na konci každého prvního ročníku je již na ZŠ Kaznějov zvykem a tradicí, že se všichni prvňáčkové ze školy pasují v místní kaznějovské knihovně na čtenáře.

    Dne 6. června 2017 od 8 hodin dopoledne se žáci z 1. A  a od 9.30 hod. žáci   z 1. B shromáždili v krásně vyzdobené  knihovně v Kaznějově. Zde je vřele přivítala paní knihovnice Soňa Tůmová a také přivítala vedení školy paní ředitelku Mgr. Hanu Patrichiovou i paní zástupkyni Mgr. Miroslavu Vazačovou. Přivítán byl také starosta města Kaznějova  Ing. Petr Sýkora.

    Žáci si posedali na připravené stoličky a paní knihovnice seznámila děti s tím, co to kniha je a jak se by se k ní měly chovat. Také se od dětí dozvěděla, jaké knihy doma mají a od koho knihy dostávají.

    Poté paní knihovnice rozdala dětem text o zvířátkách. Každý žák paní knihovnici přečetl kousek textu - 1až 2 věty. Čtení dětí poslouchalo i Jeho Veličenstvo pan král. Žáci po přečtení textu o zvířátkách přečetli jednohlasně panu králi ještě i čtenářský slib, který měla paní knihovnice vyvěšený před dětmi na nástěnce.

    Potom paní knihovnice vyzvala žáky, aby si po jednom chodili kleknout na připravený polštářek a pan král každého žáka dřevěným mečem pasoval na čtenáře. Každý žák ještě na památku dostal od pana starosty Pamětný list a od paní knihovnice pěknou knihu.

    Na závěr této hezké akce si žáci prohlédli celé oddělení dětské knihovny.

    Děkujeme paní knihovnici Tůmové a městu Kaznějov za její zajištění. Žáci 1. tříd a třídní učitelky.

                                                                   Zapsala: Mgr. Havlenová Zdeňka

Fotogalerie: Pasování prvňáčků na čtenáře – 6. června 2017