Parlamentní dokumenty

Parlamentní dokumenty

Schválení symbolů Kaznějova
 - znak a vlajka - 19.5.1998

 

Historické dokumenty z Digitálního repozitáře PSP

 


Okresy, obvod zastupitelstev okresních a soudů okresních

 

1873. - Osnovy zákonů za příčinou přidělení obcí k obvodu okr. zast. v Hartmanicích, též změny v obvodu vícero jiných okr. zastupitelstev, nejv. schváleny I. 2 (3). naproti tomu neobdržela osnova zákona, kterýmž se vylučuje obec Kazňov a Rybnice z posavadního a slučuje s jiným obvodem okr. zastupitelstva nejv. schválení I. 2 (3). - Usnesení sněmu a návrhy zákonů v příčině vyloučení obcí z obvodů - a přidělení k jiným obvodům XIV. 7-13 (2), rokování a osnova zákona stran zřízení - ve Vysokém a přidělení obce Vítkovic k okr. Rokytnickému XVIII. 2-8 (1-2), taktéž v příčině Volar XVIII. 9-11 (2), též v příčině Štok XX. 37-40 (5-6, příl. 6). -

 

1881. - Nejvyšší schválení osnov zákonů, jimiž se povolují změny v obvodech více okresních zastupitelstev I. 5 (4). - Zpráva v. z. o žádosti spojených obcí Slivence a Holína za vyloučení ze soudního okresu Zbraslavského k soudnímu okresu Smíchovskému komisi přikázána II. 21 (13), - zpráva komise a usnesení X. 194 (105). - Taktéž obcí Knínice, Tyniště a Tuchořína z okresu Litoměřického k okresu Ouštěckému komisi odkázána II. 21 (13), zpráva komise a usnesení VII. 149 (75). - Taktéž obce Městce s osadou Veselickou z okresu Novoměstského k okresu Českoskalickému komisi odkázána II 21 (13), zpráva komise a usnesení VIII. 152 (75). - Taktéž obce Volešnice z okresu Haberského k okresu Německo-Brodskému, komisí odkázána III. 36 (21), - zpráva komise a usnesení VIII. 162 (76). - Taktéž Lochkova z okresu Zbraslavského k okresu Smíchovskému, komisi odkázána IV. 61 (29), - zpráva komise a usnesení X. 196 (106). - Taktéž obce Cerhovické z okresu Zbirovského k okresu Hořovickému komisi odkázána IV. 62 (29), zpráva komise a usnesení XIV. 317 (151). - Taktéž obce Jedomělické a Malkovické z okresu Novostrašeckého k okresu Slánskému, komisi odkázána IV. 63 (29), - zpráva komise a usnesení XIV. 335 (153). - Taktéž obce Chelčické z okresu Netolického k okresu Vodňanskému, komisi odkázána IV. 55, - zpráva komise a usnesení VIII. 159 (76). - Taktéž obce Rybníce a Kazňova z okresu Manětínského k okresu Kralovickému komisi odkázána VII. 117, zpráva komise a usnesení XIV. 337 (154). - Zpráva komise a usnesení o žádosti obce Velkých Dřevčic za odloučení ze soudního okresu Poličského a přidělení soudnímu okresu Náchodskému XVII. 408 (218).