Parlament České republiky – Digitální repozitář

Parlament České republiky – Digitální repozitář

Parlament České republiky – Digitální repozitář
InformaceRejstříkyZvukové záznamy

 

Digitální knihovna
 

Digitální knihovna je společným projektem českého a slovenského parlamentu, na kterém se podílejí Parlamentní knihovna, odbor informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny a odbor informačních technologií Kanceláře Senátu za českou stranu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky za slovenskou stranu.


Cíle projektu

Hlavním účelem projektu je vytvoření a provozování jednotného informačního systému:

• o činnosti zákonodárných orgánů České republiky a Slovenské republiky od jejich vzniku v roce 1993 do budoucna

• o činnosti společných zákonodárných orgánů Československé republiky v letech 1918 až 1992 a

• o činnosti českých a slovenských poslanců v různých zákonodárných orgánech (Slovenská národní rada, Říšská rada a Sněm království Českého) od roku 1848 do roku 1914


Dalším důležitým cílem projektu je nejenom zpřístupnění informací o současné a minulé činnosti obou parlamentů nejširší veřejnosti v jejich čisté objektivní podobě, tzn. bez interpretace a filtrace hromadnými sdělovacími prostředky, ale i urychlení přístupu poslanců a senátorů k parlamentáriím jako zdroji poučení a inspirace v jejich zákonodárné činnosti a záchrana "zlatého fondu" parlamentních knihoven a archivů pro budoucnost. Papír tištěných dokumentů se totiž následkem přirozeného fyzického opotřebení a nevratných fyzikálně-chemických změn postupně rozpadá a z některých materiálů již nejde zhotovit kopie. Obrovské povodně v minulých letech nám rovněž ukázaly, jak je důležité mít pro případ živelných katastrof, válek a následného zničení knihovních a archivních fondů parlamentária uchována pro příští generace na náhradním médiu na mnoha místech nezávisle na místě jejich původního vzniku a uložení.

 

 

  Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna
 

 

2006 - ...

 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

2004 - ...

 

Parlament České republiky, Senát

2006 - ...

 

Národná rada Slovenskej republiky

2002 - 2006

 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

2002 - 2004

 

Parlament České republiky, Senát

2002 - 2006

 

Národná rada Slovenskej republiky

2000 - 2002

 

Parlament České republiky, Senát

1998 - 2002

 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

1998 - 2000

 

Parlament České republiky, Senát

1998 - 2002

 

Národná rada Slovenskej republiky

1996 - 1998

 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

 

 

 

1996 - 1998

 

Parlament České republiky, Senát

1993 - 1996

 

Parlament České republiky

1992 - 1992

 

Česká národní rada

1992 - 1992

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

1990 - 1992

 

Česká národní rada

1990 - 1992

 

Slovenská národná rada

1990 - 1992

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

1986 - 1990

 

Česká národní rada

1986 - 1990

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1981 - 1986

 

Česká národní rada

1981 - 1986

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1976 - 1981

 

Česká národní rada

1976 - 1981

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1971 - 1976

 

Česká národní rada

1971 - 1976

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1969 - 1971

 

Česká národní rada

1969 - 1971

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1964 - 1968

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

1960 - 1964

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

1954 - 1960

 

Národní shromáždění republiky Československé

1948 - 1954

 

Národní shromáždění republiky Československé

1946 - 1948

 

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

1945 - 1946

 

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

1944

 

Slovenská národná rada

1939 - 1945

 

Snem Slovenskej republiky

1935 - 1938

 

Národní shromáždění republiky Československé

1929 - 1935

 

Národní shromáždění republiky Československé

1925 - 1929

 

Národní shromáždění republiky Československé

1920 - 1925

 

Národní shromáždění republiky Československé

1918 - 1920

 

Národní shromáždění československé

1908 - 1911

 

Sněm království Českého

 

   Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna
  

2006 - ...

 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

2004 - ...

 

Parlament České republiky, Senát

2006 - ...

 

Národná rada Slovenskej republiky

2002 - 2006

 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

2002 - 2004

 

Parlament České republiky, Senát

2002 - 2006

 

Národná rada Slovenskej republiky

2000 - 2002

 

Parlament České republiky, Senát

1998 - 2002

 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

1998 - 2000

 

Parlament České republiky, Senát

1998 - 2002

 

Národná rada Slovenskej republiky

1996 - 1998

 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

 

 

 

1996 - 1998

 

Parlament České republiky, Senát

1993 - 1996

 

Parlament České republiky

1992 - 1992

 

Česká národní rada

1992 - 1992

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

1990 - 1992

 

Česká národní rada

1990 - 1992

 

Slovenská národná rada

1990 - 1992

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

1986 - 1990

 

Česká národní rada

1986 - 1990

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1981 - 1986

 

Česká národní rada

1981 - 1986

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1976 - 1981

 

Česká národní rada

1976 - 1981

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1971 - 1976

 

Česká národní rada

1971 - 1976

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1969 - 1971

 

Česká národní rada

1969 - 1971

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1964 - 1968

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

1960 - 1964

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

1954 - 1960

 

Národní shromáždění republiky Československé

1948 - 1954

 

Národní shromáždění republiky Československé

1946 - 1948

 

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

1945 - 1946

 

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

1944

 

Slovenská národná rada

1939 - 1945

 

Snem Slovenskej republiky

1935 - 1938

 

Národní shromáždění republiky Československé

1929 - 1935

 

Národní shromáždění republiky Československé

1925 - 1929

 

Národní shromáždění republiky Československé

1920 - 1925

 

Národní shromáždění republiky Československé

1918 - 1920

 

Národní shromáždění československé

1908 - 1911

 

Sněm království Českého

1861

 

Sněm království Českého

1861 - 1918

 

Rakouská říšská rada

1848 - 1849

 

Ústavodárný rakouský říšský sněm

 

 Digitální knihovna "České sněmy"
   Počátky českého sněmovnictví a jeho vývoj do začátku 15. století

Břetislavova dekreta (1039) 
Břetislavovo ustanovení o seniorátě (1055) 
Zlatá bula sicilská (1212) 
Privilegium Přemysla Otakara II. na práva Židů (1254)


České sněmy v době husitské (do pol. 15. století) století • 

Akta weřejná i sněmowní w Čechách i w Morawě od r. 1414 do 1428 
Různé písemnosti z let 1421-1438 
Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1432 do 1439 • Sněmownj wěci české od r. 1440 do 1446 
Sněmowní wěci české od r. 1446 do 1452

 
České sněmy v období stavovské monarchie do počátku 17. století

Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1453 do 1490 
Akta mezi králem Jiřím a jednotau panskau w Čechách od roku 1463 do 1468 
Akta weřejná i sněmovní w králowstwí Českém od r. 1466 do 1500 
Akta weřejná i sněmowní w Čechách od r. 1500 do 1509
Majestát Rudolfa II. na náboženské svobody (1609)

 

Edice "Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu"

Svazek

Období

Poznámka

I.

1526-1545

 

II.

1546-1557

 

III.

1558-1573

 

IV.

1574-1576

 

V.

1577-1580

 

VI.

1581-1585

 

VII.

1586-1591

 

VIII.

1592-1594

 

IX.

1595-1599

 

X.

1600-1604

 

XI. - 1. část

1605

 

XI. - 2. část - sešit 1

1605-1607

 

XI. - 2. část - sešit 2

1605-1607

 

XI. - rejstřík k 2. části

1605-1607

 

XV. - 1. část

1611

92 s. (úvod), 791 s. (texty)

XV. - 2. část

1611

125 s. (úvod), 741 s. (texty)

XV. - 3. část

1611

jmenný a věcný rejstřík

Svazky XII. - XIV nevyšly.

 

 České sněmy v období habsburského absolutismu do roku 1848
   • Der böhmische Landtag im Jahre 1847

 

 Zvukové záznamy

Zvukové záznamy (mp3) a stenogramy presidentských slibů a dalších vystoupení v Parlamentu ČR