Parlament České republiky - Digitální repozitář

Digitální repozitář Parlamentu České republiky představuje unikátní databázi - Společnou česko-slovenskou parlamentní knihovnu a databázi vybraných zvukových záznamů Českého rozhlasu.


Společná česko slovenská parlamentní knihovna

Společná česko-slovenská parlamentní knihovna (Informace)
 

 

Břetislavova dekreta (1039)
Břetislavovo ustanovení o seniorátě (1055)
Zlatá bula sicilská (1212)
Privilegium Přemysla Otakara II. na práva Židů (1254)

České sněmy v době husitské (do pol. 15. století) století
Akta weřejná i sněmowní w Čechách i w Morawě od r. 1414 do 1428
Různé písemnosti z let 1421-1438
Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1432 do 1439
Sněmownj wěci české od r. 1440 do 1446
Sněmowní wěci české od r. 1446 do 1452

České sněmy v období stavovské monarchie do počátku 17. století
Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1453 do 1490
Akta mezi králem Jiřím a jednotau panskau w Čechách od roku 1463 do 1468
Akta weřejná i sněmovní w králowstwí Českém od r. 1466 do 1500
Akta weřejná i sněmowní w Čechách od r. 1500 do 1509
Majestát Rudolfa II. na náboženské svobody (1609) 

Edice "Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu"

Svazek Období Poznámka
I. 1526-1545  
II. 1546-1557  
III. 1558-1573  
IV. 1574-1576  
V. 1577-1580  
VI. 1581-1585  
VII. 1586-1591  
VIII. 1592-1594  
IX. 1595-1599  
X. 1600-1604  
XI. - 1. část 1605  
XI. - 2. část - sešit 1 1605-1607  
XI. - 2. část - sešit 2 1605-1607  
XI. - rejstřík k 2. části 1605-1607  
XV. - 1. část 1611 92 s. (úvod), 791 s. (texty)
XV. - 2. část 1611 125 s. (úvod), 741 s. (texty)
XV. - 3. část 1611 jmenný a věcný rejstřík

Svazky XII. - XIV nevyšly.

České sněmy v období habsburského absolutismu do roku 1848
Der böhmische Landtag im Jahre 1847
  

Zvukové záznamy

Zvukové záznamy

 

 
© 2000 Český rozhlas
Práva výrobce zvukových záznamů jsou vyhrazena.
Bez souhlasu Českého rozhlasu není povoleno jejich další užití. 

Volba a slib prezidenta T. G. Masaryka, 24. 5. 1934 
Hovoří: předseda Poslanecké sněmovny dr. František Staněk, prezident republiky T. G. Masaryk
Stenozáznam MP3 (1 140 kB)
Volba a slib prezidenta dr. Edvarda Beneše, 18. 12. 1935
Hovoří: předseda Poslanecké sněmovny Jan Malypetr, prezident republiky dr. Edvard Beneš
Stenozáznam MP3 (975 kB)
Výklad Poslanecké sněmovně o zahraniční politice československé vlády a o situaci ve střední Evropě po anšlusu Rakouska, 4. 3. 1938 
Hovoří: předseda vlády dr. Milan Hodža
Stenozáznam MP3 (1 176 kB)
Volba a slib prezidenta dr. Emila Háchy, 30. 11. 1938
Hovoří: předseda Poslanecké sněmovny Jan Malypetr, prezident republiky dr. Emil Hácha
Stenozáznam MP3 (1 286 kB)
Poselství Prozatimnímu Národnímu shromáždění o odboji a práci emigrační vlády za války, 28. 10. 1945
Hovoří: prezident republiky dr. Edvard Beneš
Stenozáznam MP3 (1 173 kB)
Volba a slib prezidenta dr. Edvarda Beneše, 19. 6. 1946
Hovoří: předseda Národního shromáždění Antonín Zápotocký, prezident republiky dr. Edvard Beneš
Stenozáznam MP3 (1 136 kB)
Projev k Ústavodárnému národnímu shromáždění, 9. 5. 1948
Hovoří: předseda vlády Klement Gottwald
Stenozáznam MP3 (979 kB)
Volba a slib prezidenta Antonína Zápotockého, 21. 3. 1953
Hovoří: předseda Národního shromáždění dr. Oldřich John, prezident republiky Antonín Zápotocký
Stenozáznam MP3 (814 kB)
Projev předsedy vlády Viliama Širokého k měnové reformě na zasedání Národního shromáždění, 30.5.1953
Hovoří: předseda vlády Viliam Široký
Stenozáznam MP3 (1 223 kB)
Volba a slib prezidenta Antonína Novotného, 19. 11. 1957
Hovoří: předseda Národního shromáždění Zdeněk Fierlinger, prezident republiky Antonín Novotný
Stenozáznam MP3 (545 kB)
Volba a slib prezidenta Ludvíka Svobody, 30. 3. 1968
Hovoří: poslanec Alexander Dubček, předseda Národního shromáždění Bohuslav Laštovička, prezident republiky Ludvík Svoboda
Stenozáznam MP3 (683 kB)
Projev poslance Františka Kriegela na 25. zasedání Národního shromáždění, 10. 7. 1968
Hovoří: poslanec dr. František Kriegel
Stenozáznam MP3 (653 kB)
Projev nově zvoleného předsedy Federálního shromáždění Alexandra Dubčeka, 28. 4. 1969
Hovoří: předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček
Stenozáznam MP3 (1 165 kB)
Volba a slib prezidenta dr. Gustáva Husáka, 29. 5. 1975
Hovoří: předseda Federálního shromáždění Alois Indra, prezident republiky  dr. Gustáv Husák
Stenozáznam MP3 (475 kB)
Volba a slib prezidenta Václava Havla, 29. 12. 1989
Hovoří: předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček, prezident republiky Václav Havel
Stenozáznam MP3 (1 142 kB)
Volba prezidenta Václava Havla, 26. 1. 1993
Hovoří: poslanec Ing. Robert Kolář, předseda Poslanecké sněmovny dr. Milan Uhde, prezident republiky Václav Havel
Stenozáznam MP3 (1 350 kB)
Slib prezidenta Václava Havla, 2. 2. 1993
Hovoří: předseda Poslanecké sněmovny dr. Milan Uhde, prezident republiky Václav Havel
Stenozáznam MP3 (258 kB)

 

Český rozhlas