Panorama Evropské unie

Panorama Evropské unie

V Koutku snadné četby na portálu EUROPA je k k dispozici stručná informace o EU - Panorama Evropské unie ve formě brožury ke stažení a v elektronické podobě.
 

Panorama Evropské unie - brožura

Panorama EU - brožura Evropské komise (2009)

EU v kostce 3 000 slovy - tento propagační text představuje Evropskou unii a její instituce. Ukazuje, o jaké změny v našem každodenním životě se EU zasloužila prostřednictvím opatření v 9 hlavních politických oblastech. Součástí je i geografická mapa Evropy 43 x 48 cm.

Brožura ke stažení (pdf - 7 MB - 15 stran)

Panorama Evropské unie - elektronická verze

 elektronická verze

 Co EU dělá ?

 • Méně hranic, více příležitostí
 • Studium v zahraničí
 • Ekologičtější Evropa
 • Boj proti změně klimatu
 • Eura ve Vaší peněžence
 • Rovné příležitosti
 • Svoboda, bezpečnost a spravedlnost pro všechny
 • Pracovní místa a růst
 • Šíření míru a stability mimo EU
 • Místo v Unii
 • Téměř celý kontinent
 • Symboly EU

   

 • Jak je EU organizována ?

 • Evropský parlament
 • Rada Evropské unie
 • Evropská komise
 • Evropský soudní dvůr
 • Účetní dvůr
 • Evropský hospodářský a sociální výbor
 • Výbor regionů
 • Evropská centrální banka
 • Evropská investiční banka

 •