Paměť národa

Paměť národa

Paměť národa

Unikátní projektDigitální pamětnický archiv Paměť národa vytvořily v roce 2008 tři české instituce: sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Oficiální spuštění proběhlo 28. října 2008.

Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků, budovanou jednotlivci, neziskovými organizacemi, školskými a vzdělávacími, státními a příspěvkovými institucemi v Evropě, kteří chtějí své nahrávky, texty, fotografie, archivní dokumenty sdílet, porovnávat, vyhodnocovat a společně nad nimi diskutovat. Zpřístupňujeme sbírky vzpomínek pamětníků, kteří souhlasili, aby jejich svědectví posloužilo ke zkoumání moderních dějin a bylo veřejně přístupné.

Uložené celé nahrávky ze sbírek jsou doplněny audio ukázkami, životopisnými texty, fotografiemi, deníky, archivními dokumenty, odkazy na mediální výstupy a dalšími materiály. Jednotliví pamětníci jsou vždy přiřazeni k dějinným epochám, výročím a pamětnickým kategoriím. Domníváme se, že právě možnost porovnávání co nejširšího spektra jednotlivých výpovědí a jejich vřazení do dějinných souvislostí umožní odborníkům i laikům zasvěcenou a zároveň poutavou formou přiblížit děje a fenomény dvacátého století. Jsme si samozřejmě vědomi, že subjektivní výpovědi pamětníků nemohou přinést vyčerpávající historické poznání, mohou však zásadním způsobem přispět k jeho obohacení. V neposlední řadě pak věříme, že právě poznání jedinečných životních příběhů pamětníků může být cestou, jak přiblížit nedávnou evropskou minulost nejmladší generaci.

 

Menu 
Seznam pamětníků 
Diskuzní fórum 
Nástěnka 
Novinky


O projektu

Co je Paměť národa 
Metoda orální historie 
Ke stažení 
Odkazy 
Společenství evropské paměti 
Partneři 
FAQ 
Kontakty


Epochy

Druhá světová válka 1939 - 1945 
Před spuštěním železné opony - 1946 - 1949 
Padesátá léta - 1948 - 1959 
Šedesátá léta - 1960 - 1969 
Sedmdesátá léta - 1970 - 1979 
Osmdesátá léta - 1980 - 1989 
Devadesátá léta - 1990... 
Výročí  


Kategorie
Političtí vězni 
Tajné služby 
Veteráni 
Další