Oznámení o uložení Školního vzdělávacího programu

Oznámení o uložení Školního vzdělávacího programu

 

Základní škola Kaznějov,
okres Plzeň sever, příspěvková organizace


Školní vzdělávací program (ŠVP) ZŠ Kaznějov „Škola v srdci Evropy“

je podle zákona č. 561/2004 Sb., §5 Školní vzdělávací programy
  k nahlédnutí v ředitelně školy.

(podle zákona ředitel školy zveřejní ŠVP na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení)

Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii.

 

ředitel školy: Jiří Henžlík