Ovoce, zelenina a mléko do škol zdarma - duben 2018

Ovoce, zelenina a mléko do škol zdarma - duben 2018

Ovoce, zelenina a mléko do škol zdarma

 

    Dotační program Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.  Naše škola se účastní projektu již od jeho zahájení. Cílovou skupinou byli zpočátku jen žáci prvního stupně, v letošním roce se program rozšířil na všechny žáky základní školy.   Žákům je zdarma jednou týdně dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy. Od září 2018 dostávají děti jednou týdně také polotučné mléko nebo jiné mléčné výrobky. Cílem programu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

 

                                                                                                                Eva Šimlová