Organizace školního roku 2010/2011

Organizace školního roku 2010/2011

 Organizace školního roku 2010/2011

1. září - středa - Začátek školního roku
28. září - úterý - Státní svátek
27. - 29. října - středa, čtvrtek (státní svátek), pátek - Podzimní prázdniny
17. listopadu - středa - Státní svátek
23. prosince - 2. ledna 2011 - čtvrtek, neděle - Vánoční prázdniny
31.1. 2011- Vysvědčení za 1. pololetí
4. února - pátek - Pololetní prázdniny
14. února - 20. února
- pondělí, neděle - Jarní prázdniny
21. - 22. dubna
- čtvrtek, pondělí - Velikonoční prázdniny
30. června
- středa - Ukončení školního roku
1. července - 31. srpna
- Hlavní prázdniny
1. září
- čtvrtek - Začátek školního roku 2011/2012

25.10 a 26.10 2010 je vyhlášeno Ředitelské volno!


Informace

 Zápis do 1. ročníku

 20.1.2011   -   čtvrtek

Jednání pedagogické rady
 

Zahájení……………..25. srpna 2010

Čtvrtletní…………….24. listopadu 2010

Pololetní……………..19. ledna 2011

Třičtvrtěletní………..20. dubna 2011

Závěrečná……………22. června 2011

Školní družina
nový telefon : 606 347 562