Odkazník na serveru Učitelský spomocník

Odkazník na serveru Učitelský spomocník

Učitelský spomocník - server Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Sekce Odkazník přináší řadu odkazů na školské a výukové servery z různých zemí 

 

Odkazník
 • Všeobecné : Z domova • Ze světa • Teorie
 • Multitématické : Výuka • Muzea • Encyklopedie • Databáze
 • Technologie : Informatika • Internet • Technika
 • Mat Fyz : Matematika • Fyzika • Astronomie
 • Přírodověda : Obecné • Chemie • Přírodopis • Biologie • Zeměpis • Ekologie
 • Společenskovědní : Dějepis • Občanská výchova • Obecné
 • Umění : Výtvarná výchova • Hudební výchova • Jiné
 • Jazyky : Český jazyk • Angličtina • Němčina • Francouzština • Španělština • Latina • Obecné
 • Školské instituce : Instituce • Další vzdělávání • Služby • Ze světa
 • Školy : Seznamy • Školy podle regionů • Základní školy • Střední školy
 • Služby : Hardware • Software • Web 2.0 •  Ostatní