Odborná přednáška: Metody a formy práce při terénním výzkumu - 17. dubna 2014

Odborná přednáška: Metody a formy práce při terénním výzkumu - 17. dubna 2014

Odborná přednáška: Metody a formy práce při terénním výzkumu

 

    V rámci projektu„Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“ reg.č.  CZ.1.07/1.1.30/01.0021, se 17.4.2014  uskutečnila praktická přednáška pro pracovníky projektu o metodách a formách práce, které se mohou využívat při práci v terénu, během vycházek, odborných exkurzích.
 

     Pedagogové Mgr. N. Pluhařová a Mgr. V. Mudra po teoretickém úvodu seznámili ostatní pracovníky projektu s metodami práce používanými v kroužku terénního výzkumu. Prakticky seznámili pedagogy s prací se senzory PASCO v terénu, s GPS, s různými druhy map. Na základě vlastních zkušeností při práci v kroužku terénního výzkumu upozornili ostatní pedagogy na nutnost pečlivého záznamu dat získaných během výzkumu, na správné používání senzorů, tabletu, GPS.