Odborná exkurze do ČHMÚ Plzeň - meteorologická stanice Mikulka - 6. prosince 2013

Odborná exkurze do ČHMÚ Plzeň -  meteorologická  stanice Mikulka - 6. prosince 2013

V pátek 6. prosince 2013 členové Kroužku terénního výzkumu se svými vedoucími Mgr. N.Pluhařovou a Mgr. V.Mudrou v rámci projektu „Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“  absolvovali odbornou exkurzi do ČHMÚ Plzeň.

Počasí bylo velice nepříznivé, chvílemi sněžilo, teplota se pohybovala kolem 0°C, foukal svěží vítr.

Před prohlídkou ČHMÚ členové kroužku vystoupili na kótu Mikulka nad meteorologickou stanicí, kde měli možnost určit významné objekty Plzně.

Na začátku exkurze žáci vyslechli velice odbornou a zajímavou přednášku o činnosti ČHMÚ v podání bývalého ředitele Ing. Zdeňka Roubala. Žáci se dozvěděli, kde se nachází vodočetné stanice, že se pracovníci ČHMÚ zabývají kromě sledování počasí i hydrologií – například povodněmi, ochranou čistoty ovzduší. Pan Roubal hovořil i o fenologii, o vědě, která sleduje životní projevy rostlin, což jsou jevy, kterých si žáci všímají při jednotlivých terénních vycházkách a získané postřehy zaznamenávají.

Po přednášce následovala beseda, kdy se žáci ptali na různé zajímavosti. Pan Ing. Zdeněk Roubal ukázal žákům na internetu odkazy na stránky, kde se mohou dozvědět zajímavé informace.

Poté následovala venkovní prohlídka tzv.“ meteorologické zahrádky“, kde pan inženýr ukázal žákům přístroje, o kterých hovořil v přednášce a opět zopakoval jejich využití. Nakonec si žáci prohlédli hlavní pracovnu meteorologů. Někteří se zajímali o to, jakou školu by museli studovat, aby mohli v ČHMÚ pracovat.

Doprava a vstupné byla v letošním školním roce uhrazena v rámci grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Exkurze splnila svůj výchovně – vzdělávací význam.

 

Zpracovala: Mgr. Naděžda Pluhařová