Naučme se učit o EU - eLearning pro učitele

Naučme se učit o EU - eLearning pro učitele

Naučme se učit o EU - eLearning pro učitele

• Centre for Modern Education - https://www.cfme.net
• eLearningový kurz NAUČME SE UČIT O EU vznikl díky finanční podpoře Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Jeho cílem je usnadnit učitelům orientaci v průřezovém tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a podpořit jeho začleňování do školních vzdělávacích programů. Kurz je koncipován tak, abyste si na konci každé lekce mohli vytisknout souhrn údajů, který vám posléze pomůže při reálné práci na tomto průřezovém tématu.
 

Naučme se učit o EU - eLearning pro učitele

1. lekce SEZNÁMENÍ S KURZEM

 • seznámíte se s ovládáním kurzu

2. lekce PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 • seznámíte se s průřezovými tématy a konkrétně s Výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • zjistíte, jaké kompetence mají žáci získat
 • ujasníte si, jaká může být konkrétní náplň VMEGS

3. lekce ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP

 • seznámíte se s rolemi při implementaci PT
 • ujasníte si, co potřebujete k implementaci PT
 • poznáte formy implementace – jejich výhody a nevýhody
 • získáte souhrnný přehled o problematice PT

4. lekce ORGANIZACE PRÁCE

 • pochopíte náplň činnosti jednotlivých lidí (rolí)
 • poznáte vhodné formy spolupráce s ostatními učiteli
 • sestavíte si vlastní reálný tým učitelů
 • navrhnete si postup prací

5. lekce EVALUACE

 • pochopíte základní princip evaluace
 • seznámíte se se strukturou evaluace
 • navrhnete si vlastní oblasti, cíle, kritéria a nástroje evaluace

6. lekce VÝUKA O EU - DŮLEŽITÁ SOUČÁST VMEGS

 • zjistíte, proč je téma EU a Evropy součástí VMEGS
 • ujasníte si, kterých oborů se téma EU a Evropy týká a jak
 • ujasníte si, jaká témata lze konkrétně probírat

7. lekce VYTVÁŘENÍ MODELOVÉ HODINY - IDENTITA

 • získáte návrh modelové hodiny na téma Společná identita členů EU
 • vytvoříte si vlastní strukturu hodiny
 • poradíme vám, jak si definovat cíle hodiny
 • zvolíte si metody výuky
 • navrhnete si vlastní aktivity v hodinách
 • vyberete si formy reflexe hodiny

8. lekce VYTVÁŘENÍ MODELOVÉ HODINY - SYMBOLY

 • získáte návrh modelové hodiny na téma Symboly EU
 • vytvoříte si vlastní strukturu hodiny
 • poradíme vám, jak si definovat cíle hodiny
 • zvolíte si metody výuky
 • navrhnete si vlastní aktivity v hodinách
 • vyberete si formy reflexe hodiny

9. lekce VYTVÁŘENÍ MODELOVÉ HODINY - ŽIVOT V EU

 • získáte návrh modelové hodiny na téma Život v zemích EU
 • vytvoříte si vlastní strukturu hodiny
 • poradíme vám, jak si definovat cíle hodiny
 • zvolíte si metody výuky
 • navrhnete si vlastní aktivity v hodinách
 • vyberete si formy reflexe hodiny

Minimální požadavky

 • Internetový prohlížeč Internet Explorer 6, Firefox 1.5 nebo Opera 8.5
 • Nainstalovaný plugin Flash player v.7
 • povolený Javascript a Cookies

  Kontakt
  Centre for Modern Education (CZ)
  Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
  tel.: +420 234 705 524
  info@cfme.net
  https://www.cfme.net