Naši učitelé a třídní

 

Ve školním roce 2009/2010 nás učí naše učitelky a naši učitelé :

Jméno Titul Aprobace Třídnictví
Barbořáková   D, Vv  
Beranová Edita Mgr. 1.stupeň 1.B
Brejníková Jiřina Mgr. M – ZT 9.B
Divišová Anna Mgr. M – F-VP, školní matrika  
Havlenová Zdeňka Mgr. 1.stupeň 2.A
Henžlík Jiří Mgr. Ch – Zpv ředitel školy
Houbová Vladimíra Mgr. Čj – Vv 4.A
Jeníčková Daniela Mgr. M – Zpv  
Kozlíková Ivana Mgr. 1.stupeň 1.A
Korelus Tomáš Mgr. Ch – Př 8.
Králová Blanka   Vychovatelství  
Kratochvílová Petra Mgr. Čj - Vv  
Lavičková Radka Mgr. 1.stupeň + Aj 5.A
Menclová Eva   Vychovatelství, plavčice  
Mašková Milena Mgr. 1.stupeň, Speciální pedagogika, Aj 7.B
Patrichiová Hana Mgr. 1.stupeň, Speciální pedagogika 2.B
Pluhařová Naděžda Mgr. Př-Z-Rj 9.A
Říhová Iveta   Vychovatelství  
Sajnerová Libuše Mgr. 1.stupeň 4.B
Špačková Eva Mgr. 1.stupeň  
Šteflová Hana Mgr. 1.stupeň 3.A
Šimlová Eva Mgr. 1.stupeň 5.B
Svoboda Jaroslav   Tv  
Vazačová Miroslava Mgr.  
Vitoušová Václava Mgr. Čj – D, VP 6.
Záturová Pavla Mgr. 1.stupeň, Speciální pedagogika Praktická škola I.