Nápady z blbšulky - pro 1. stupeň

Nápady z blbšulky - pro 1. stupeň

Stránky jsou blokovány. Přístup na stránky ajina je zakázán administrátorem.

 

Takhle webové stránky vypadaly, když byl na ně volný přístup ....

Nápady z blbšulky
• Je to pokus... snaha... zveřejnit některé z mých nápadů, vyrobených pomůcek a pracovních listů, které používám s dětmi ve škole. Tak třeba někomu budou k užitku.
• Předměty
• Fotoalbum - předměty

Předměty

Projekty : Projekt "Kamarád" - Projekt kamarád - společný projekt 3. ročníků na ZŠ praktické

Výtvarná výchova a pracovní činnosti : Tématické vyučování ve VV • Fotogalerie Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Matematika

Český jazyk : Komunikační a slohová výchova; literární výchova • Jazyková výchova

 Vlastivěda, přírodověda, prvouka : Pomůcky ke stažení

Fotoalbum - předměty

Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
Český jazyk 
Vlastivěda, přírodověda, prvouka 
Matematika