Modernizace jazykové učebny - březen 2015

Modernizace jazykové učebny - březen 2015

MODERNIZACE  JAZYKOVÉ  UČEBNY

 

    Pro  zefektivnění výuky cizích jazyků se na naší škole dokončila modernizace jazykové učebny. Využití digitální-poslechové jazykové učebny je výborným výukovým prostředkem k zajištění jazykového vzdělávání. Při výuce cizích jazyků je největší důraz kladen na poslechové dovednosti a mluvený projev.

    Zařízení umožňuje automatický odposlech, kontrolu libovolně zvoleného studenta i zkoušení, cílené procvičování a opakování s využitím digitálních materiálů na CD, volně šiřitelných nahrávek MP3, videí a výukových zdrojů z internetu, stejně jako nahrávek rodilých mluvčích. Žáci mohou mluvit souběžně s nahrávkou, pracovat individuálním tempem. Zvyšuje se jejich zapojení do výuky. Přínosné je rovněž využití simultánního záznamu komentářů, sledování odpovědí nebo překladů, práce s interaktivními učebnicemi.

    Výukovou jazykovou laboratoř tvoří uzamykatelný ovládací pult učitele se sluchátky a ozvučením (digitální přehrávač, nahrávání, MP3), dálkové bezdrátové připojení a studentské pracoviště se sluchátky s mikrofonem (24 kusů).

 

             Děkujeme vedení školy a MěÚ Kaznějov.

 

Mgr.Radka Lavičková

metodické zařízení cizích jazyků