Mikroskopování rostlinných trichomů - 15. května 2013

Mikroskopování rostlinných trichomů - 15. května 2013

MIKROSKOPOVÁNÍ ROSTLINNÝCH TRICHOMŮ

 

Žáci chemicko-biologického kroužku zjišťovali pomocí otisku přítomnost průduchů v listech suchozemských rostlin, jejich tvar a funkci. Zároveň si připravili nativní preparáty rostlinných trichomů (žahavých, žlaznatých a krycích), které následně pozorovali pod mikroskopem a porovnávali jejich tvar. Na základě tohoto pozorování odvodili  jakou funkci pro rostlinu trichomy mají.

 

V následující fotogalerii si můžete prohlédnout 11 snímků pořízených 15. května 2013.
Fotogalerie se otevře po klepnutí na libovolný náhled dole.

Fotogalerie: Mikroskopování rostlinných trichomů - 15. května 2013