Mikroprojekt „Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří“ - 14.11. - 15.12. 2016

Mikroprojekt „Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří“ - 14.11. - 15.12. 2016


Mikroprojekt „Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří“


    Na naší základní škole proběhla od 14. 11. do 15. 12. 2016 ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše   realizace „Případové studie realizované v rámci programu Škola pro udržitelný život“ - mikroprojekt  s názvem „Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří“. Tato případová studie je součástí projektu „Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život“. Projekt je podpořen ze „Státního fondu životního prostředí ČR“ a „Ministerstva životního prostředí“.

    Součástí výstupu mikroprojektu byla v tomto období také výroba ozdob a dárečků při tvůrčích dílničkách v hodinách praktických činností, při výtvarné výchově a při práci v keramickém kroužku, které se použily na výzdobu Domu s pečovatelskou službou a prostor Městského úřadu v Kaznějově, což bude pozitivní změnou pro zlepšení kvality života, životního prostředí a místní komunity. Současně výrobky žáků tvořily obsah vánočních dárkových balíčků, které žáci předali po svém pěveckém vystoupení obyvatelům Domu s pečovatelskou službou. 

    Ve čtvrtek 24. 11. 2016 žákyně 7. ročníku s paní učitelkou Radkou Lavičkovou vyzdobily prostory Domu s pečovatelskou službou, aby zpříjemnily pobyt obyvatelům a připravily tím krásnou atmosféru na počátku adventního období.


 

    V pátek 25. 11. navštívili žáci a žákyně naší školy s panem učitelem Vladimírem Mudrou a s paní učitelkou Radkou Lavičkovou opět Dům s pečovatelskou službou, aby jim zazpívali překrásné písničky, krátce s nimi pohovořili a předali jim malé vánoční balíčky s výrobky žáků a s dárky sponzorů. Obě tyto akce zpříjemnily obyvatelům domu začátek adventu. Žáci jsou touto formou nenápadně vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k upevňování mezigeneračních vztahů, učí se žít společně, smysluplně s ostatními lidmi.

    8. 12. žákyně naší školy vyzdobily výrobky vytvořené v rámci hodin praktických činností při „tvůrčích dílnách“ také prostory MěÚ Kaznějov, jednotlivé kanceláře, zasedací místnost, prostory knihovny pro dospělé a pro děti. Pracovníkům městského úřadu předaly malý dárek.

    Vlastní Den otevřených dveří proběhl v úterý 29. 11. 2016 od 14 do 17 hodin. V celkem pěti tvůrčích dílnách se mohla široká veřejnost společně s žáky naší školy zapojit do tvůrčích aktivit, v keramické dílně si mohli vyrobit ptáčka nebo jinou malou ozdobu, v dalších tvůrčích dílnách si mohli vyrábět šperky z korálků a z FIMO hmoty, vánoční visačky, záložky nebo přáníčka, kdy si mohli vyzkoušet práci s razidly. Zapojení široké veřejnosti do tvůrčích aktivit v rámci Dne otevřených dveří má pozitivní vliv na rozvoj vztahů v rámci komunity v důsledku realizace tvůrčích aktivit.


Chcete-li se podívat na další fotografie z těchto akcí, podívejte se do fotogalerie.

 

Zpracovala Mgr. Naděžda Pluhařová