Měsíc filmu na školách - listopad 2019

Měsíc filmu na školách - listopad 2019

Měsíc filmu na školách


    V listopadu letošního roku se naše škola zapojila do projektu Měsíc filmu na školách, který žáky a studenty seznamuje s naší minulostí. Projekt organizace Člověk v tísni/ Jeden svět se koná již patnáctým rokem každý listopad na stovkách základních a středních škol po celé České republice. Zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin a zvou pamětníky, historiky či filmaře na pofilmové debaty.

    V letošním jubilejním roce byl tématem pád železné opony. V nabízených filmech si připomínáme 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních státech.

    V úvodu zhlédli žáci 2. stupně v kině film Karla Strachoty "1989: Z deníku Ivany A." Předlohou pro film se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Od Palachova týdne, přes otravné oslavy 1. máje až k sametové revoluci.  Ve filmu se objevují sekvence ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázky z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Filmová výpověď o době před 30 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, přiblížila žákům tuto dobu opravdu originálním způsobem.

    Po projekci se uskutečnila beseda s pamětníkem. K naší velké radosti jím byl pan Vladimír Líbal, výtvarník, signatář Charty 77, v roce 1989 spoluzakladatel Občanského fóra v Plzni a v Klabavě a od června 1990 dva roky poslanec tehdejší České národní rady. Řadu let pracoval pan Líbal jako vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně, poté na Odboru kultury Plzeňského kraje. Vhodnou formou žákům přiblížil své zkušenosti s totalitním režimem, s praktikami Státní bezpečnosti i s průběhem sametové revoluce v Plzni a ochotně odpovídal na zvídavé otázky žáků.

    Za svůj životní postoj a přínos pro plzeňskou kulturu byl pan Vladimír Líbal oceněn mj. primátorem města Plzně i hejtmanem Plzeňského kraje. Setkání s člověkem, jenž neuhnul ze svého názoru ani v totalitním komunistickém režimu i za cenu perzekucí, bylo pro žáky, kteří naslouchali s opravdovým zájmem, přínosné a uvědomili si, že principy svobody a demokracie je potřeba bránit v každé době.

 

Petra Kratochvílová