Matematika ve 2. A - 6.1.2018

Matematika ve 2. A - 6.1.2018

Matematika ve 2. A
 

    V hodinách matematiky se žáci ve 2. ročníku především učí vypočítávat příklady, pomocí nich pak řešit slovní úlohy, porovnávat čísla a jiné matematické vědomosti. Mezi další znalosti patří i geometrie, ve které si žáci nejdříve opakují geometrické tvary, které již většinou znají z mateřské školky či 1. třídy, a také se učí poznávat geometrická tělesa – krychli, kvádr, kouli, jehlan, kužel i válec. Tato tělesa mohou modelovat z modelíny, sestavovat z papíru, ale i modelovat ze špejlí a modelíny či sestavovat stavby z dřevěných či molitanových kostek. Takto zpestřujeme naše hodiny matematiky. Děti tyto hry velmi baví a mají je rády. Tak splňujeme i současný požadavek – Škola hrou - či větu: Kdo si hraje, nezlobí. Na naše výrobky se můžete podívat prostřednictvím přiložených fotografií.

                                                                                 
Zapsala: Mgr. Havlenová