Malý záchranář – 14. května 2014

Malý záchranář – 14. května 2014

Malý záchranář – 14. května 2014

 

Dne 14. 5. 2014 se dvě  družstva žáků 4. a 5. tříd zúčastnila okresního kola soutěže Malý záchranář. Soutěž se konala v hasičské zbrojnici v Plasích a děti zde plnily úkoly z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací, požární ochrany, dopravní výchovy, zdravovědy a osobního bezpečí. 

 

Naší školu  reprezentovali: František Hep, Patrik Poláček, Martin Lopata, Petr Souček, Kristýna Šourová, Zuzana Hanzlíčková, Kateřina Bejvančická a Veronika Sedláková. Přestože se neumístili na medailových pozicích, podali vynikající výkon a vzorně reprezentovali naší školu.