LOGOS - Children´s Library

LOGOS - Children´s Library

LOGOS - Children´s Library (Dětská knihovna)

• anglické texty
• některé namluvené - značka reproduktoru (formát mp3)


• možnost četby i poslechu - viz AESOP - The hare and tortoise (EZOP - Zajíc a želva)

 • možnost volby jiných jazyků z první stránky