Logická olympiáda 2012

Logická olympiáda 2012

Print Friendly and PDF

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2012


Zveme žáky naší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda 2012 pořádané Mensou ČR. Soutěž je určena pro stejné kategorie soutěžících jako minulý rok:

Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (1. – 5. třída)
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída)

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno totiž může vyplnit online test nominačního kola. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace učitelů i soutěžících probíhá od 1. srpna do 30. září 2012. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič, či případně jiný zákonný zástupce, souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.

V období registrace probíhá na stránkách www.logickaolympiada.cz také korespondenční soutěž, ve které jsou zveřejněny dvě úlohy jako ochutnávka soutěže. Řešení obou úloh se zasílá do 30. září 2012 na e-mail logickaolympiada@logickaolympiada.cz. Vítěz bude vylosovaný ze všech došlých správných odpovědí a může se těšit na pěknou věcnou cenu - hlavolam.

Logická olympiáda probíhá ve třech kolech. Nominační kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv. Nominační kolo pro

  kategorii A: žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2012,
  kategorii B: žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2012

Krajská kola se uskuteční v pátek 2. listopadu 2012 v krajských městech a nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 26. listopadu.

Generálními partnery Logické olympiády 2012 jsou Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a OPEN GATE - gymnázium a základní škola. Logická olympiáda 2012 je realizovaná s podporou Nadace OKD.
OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.: posláním školy je nabídnou všem mladým lidem, kteří projeví dostatečné vlohy ke studiu, možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu na rodinné zázemí či osobní situaci, a připravit je na českou a mezinárodní maturitu (International Baccalaureate). Finanční podporu studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation, kterou k tomuto účelu zřídili manželé Renáta a Petr Kellnerovi.
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, se zaměřuje především na zvyšování kvality vzdělávání ve veřejných základních školách v České republice (projekt „Pomáháme školám k úspěchu“), podporuje také sociálně znevýhodněné studenty gymnázia Open Gate a poskytuje granty pro studium na zahraničních univerzitách (projekt Univerzity). Přispívá také dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti vzdělávání, kultury a podpory zdraví. Další informace na www.kellnerfoundation.cz

PŘEJEME NAŠIM ŽÁKŮM V SOUTĚŽI MNOHO ÚSPĚCHŮ.