Listování - březen 2018

Listování - březen 2018

LiStOVáNí

 

    Začátkem března proběhlo na naší škole již tradiční LiStOVáNí s hercem Lukášem Hejlíkem a jeho kolegyní Věrou Hollou. Toto divadelní představení s knihou v ruce je zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl oslovit žáky a probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za šíření čtení a čtenářství má také záštitu Ministerstva školství. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.

    Žáci 1. stupně zhlédli představení Šmodrcha podle knihy Archie  Kimptona o docela obyčejném klukovi z jednoho docela obyčejného městečka, jehož život se rázem změní po setkání s popleteným mluvícím kocourem. A pro žáky 2. stupně bylo připraveno představení Jak být klukem/holkou podle vřelé a inteligentní knihy učitelů Jamese Dawsona a Hayley Longové, která kluky i holky s naprostou otevřeností provede nelehkou pubertou. Žáci se výborně bavili a po představení si někteří knihy i koupili. Poznali, že četba nemusí být jen nepříjemnou povinností, ale může být i zábavou, a to bylo smyslem celé akce.
 

Děkujeme hercům za skvělý zážitek 

(více na www.listovani.cz)

 

Mgr. Petra Kratochvílová