Listopad - Výročí a události (25. - 30. listopadu)

Listopad - Výročí a události (25. - 30. listopadu)

 

 

Výročí a události 25. - 30. listopadu

Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní.

Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické.

V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se jmenuje v jiných jazycích november, podle novem = devět). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce.

 Wikipedie  (CS) - kalendář výročí a událostí
Listopad
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2011
Wikipedia (EN) - November

 

Na stránce se průběžně pracuje ...

 

datum datum datum
Výročí a události
30. listopadu
dff
30. listopadu
dffc
30. listopadu
dff
30. listopadu
dff
30. listopadu
dff

Osobnosti.cz

Výročí a události
29. listopadu 1378
Zemřel Karel IV.,jedenáctý český 
král z dynastie Lucemburků.
Jako český král
 stál u zrodu 
Nového Města pražského (1348)
 a zahájil stavbu
 Karlova mostu 
(1357).Roku 
1348 vydal
zakládací listinu pozdější Karlovy univerzity.
Na jeho popud
byla roku 1346 zhotovena 
Svatováclavská koruna. Zanechal
 po sobě několik
 spisů, mezi nejznámější patří autobiografie Vita Caroli. (* 14. května 1316)
29. listopadu 1780
Zemřela Marie Terezie,

královna uherská
a česká.
Byla jedinou
vládnoucí ženou na českém trůně.
(* 13. května 1717)
c
29. listopadu 1803
Narodil se
Christian Doppler,

význačný
 rakouský fyzik 
matematik.
 Je po něm
pojmenován
 Dopplerův jev
popisující změnu frekvence
 a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu,
způsobenou nenulovou
vzájemnou rychlostí vysílače
 a přijímače.
(† 17. března 1853)
29. listopadu 1924
Zemřel Giacomo Puccini,

italský operní 
skladatel a
významný představitel 
verismu. Jeho
opery se těší
trvalému zájmu publika a patří
mezi nejčastěji provozovaná díla
na celém světě.

(* 22. prosince 1858)
29. listopadu 1975 
Bill Gates 


použil v dopise Paulu
 Allenovi
 název
 „Micro-soft“
(microcomputer 
software)

Osobnosti.cz

Výročí a události
28. listopadu 1688 
Zemřel Bohuslav
 Balbín
,

český literát,
 historikkněz,
 zeměpisec a 
pedagog. Jako jezuita
 se účastnil 
rekatolizace, jako vlastenec 
se ve své době
řadil mezi
obhájce 
českého jazyka.
Patří mezi
nejvýznamnější osobnosti 
českého baroka. (* 3. 12.  1621)
28. listopadu. 1820
Narodil se
 Friedrich Engels,
 německý 
politický filosof
 a ekonom, spoluzakladatel
 marxismu,
vůdčí osobnost 
První
 i Druhé
 internacionály
.
Byl osobním
přítelem Karla
 Marxe
s nímž
 se podílel
prakticky
na všech
významných
pracích z oblasti
 filosofie
 a ekonomie
(† 5. 8. 1895)
28. listopadu 1881
Narodil se Stefan
Zweig
,

rakouský prozaik, esejista, básník a překladatel.
(† 23. února
 1942)
28. listopadu 1954

Zemřel Enrico
Fermi
,

italský
fyzik nositel 
Nobelovy
ceny za fyziku
,
známý skrze své výzkumy
jaderných
reakcí
. Zabýval
se výzkumem 
beta-
 a gama-
 záření
, podílel
se na vývoji
prvního 
jaderného
 reaktoru
 
a podílel
se na rozšiřování
a prohlubování 
kvantové teorie.Podle Fermiho je pojmenovaný stý prvek periodické tabulky fermium - který byl objeven roku 1952
(* 29. 9. 1901)

28. listopadu 1970
Zemřel Jan Drda,
český novinář
spisovatel-prozaik 
dramatik.
(* 4. dubna 1915)

Osobnosti.cz

Výročí a události
27. listopadu  
 
27. listopadu
 
27. listopadu
 
27. listopadu
 
27. listopadu
 

Osobnosti.cz

Výročí a události
26. listopadu
 
26. listopadu
 
26. listopadu
 
26. listopadu
 
26. listopadu
 

Osobnosti.cz

Výročí a události
25. listopadu 1814 
Narodil se Julius Robert von Mayer,

německý lékař
a fyzik, jeden ze zakladatelů termodynamiky.
Jako první formuloval zákon zachování energie, zabýval se proměnami energie a stanovil tepelný ekvivalent mechanické energie. Popsal proces probíhající v živých organismech (dnes známý jako oxidace) jako primární zdroj energie všech organismů
(† 20. března 1878)
25. listopadu 1888
Byl vydán Ottův slovník naučný.

Ottova encyklopedie
, je největší tištěná česká encyklopedie všech dob, z doby na přelomu 19.
a 20. století.
V nedávné době ji
na poli největších
česky psaných encyklopedií předběhla česká verze internetové encyklopedie Wikipedie.
c
25. listopadu 1895 
Narodil se Ludvík Svoboda,

československý generál a politik, v letech 19681975 prezident Československé socialistické republiky.
(† 20. září 1979)
25. listopadu 1915 
Bedřich Hrozný

oznamuje, že se mu podařilo rozluštit klínové písmo. Český jazykovědec, orientalista, který rozluštil chetitský jazyk
a položil základy samostatného oboru chetitologie.
Albert Einstein,

teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob, předložil konečnou verzi gravitačního zákona, známého jako obecná teorie relativity, která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.
25. listopadu 1992
Federální shromáždění odhlasovalo rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku počínaje 1. lednem 1993

Osobnosti.cz