Listina dětských práv na internetu

Listina dětských práv na internetu

 Základní škola Kaznějov

Listina dětských práv na internetu

 

  1. Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.
  2. Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky. 
  3. Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti. 
  4. Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí. 
  5. Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
  6. Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc. 
  7. Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci. 
  8. Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.
  9. Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
  10. Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.