LB MINERALS, a.s. – Kaolinka Kaznějov

LB MINERALS, a.s. –  Kaolinka Kaznějov

LB MINERALS, a.s. - 330 12 Horní Bříza č.p. 431 (závod Kaznějov)

LB MINERALS, a.s. je začleněna do nadnárodní skupiny LASSELSBERGER Holding International. Široké spektrum této akciové společnosti ji řadí mezi nejvýznamnější dodavatele surovin v regionu střední Evropy.
• LB MINERALS, a.s.  se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků.

LB MINERALS, a.s. - 330 12 Horní Bříza č.p. 431 (závod Kaznějov)

Kaolíny

Kaolin je ušlechtilý jíl s vysokým obsahem minerálu kaolinitu. Technologické vlastnosti kaolinu ovlivňuje celá řada faktorů, které jsou dány specifickými vlastnostmi ložiska, jejich rozmanitost umožňuje výrobu produktů pro zcela rozdílná užití a jejich prodej pod speciálními obchodními známkami

Kamenivo a písky : Kaznějov

Těžba kameniva a písků má na jednotlivých lokalitách dlouholetou tradici. Kamenivo a písky se těží na některých lokalitách jako doprovodná surovina, jinde se jedná o samostatnou těžbu. Materiál je upravován propíráním, odvodněním, tříděním, mícháním a některé frakce jsou i sušeny.

Z historie  (Kaolinka Kaznějov)

1904  Započata těžba, kombinovala se povrchová i hlubinná , těžilo se ručně.
1905  Uzavřena smlouva o pronájmu kaznějovské kaolinky rodem Metternichů akciové společnosti „Západočeské továrny kaolinové a šamotové v Horní Bříze“.
1919  Vypovězení smlouvy ze strany Metternichů, dále ji provozovali sami.
1931  Západočeské kaolinky kupují Kaznějovské kaolinové závody.
1944  Zastavení těžby pro nedostatek pracovních sil.
1945  Znárodnění Západočeské kaolinky a od 1. ledna 1946 se změnily v národní podnik „Západočeské závody kaolinové, šamotové a magnesitové“.
1950  Kaznějovská kaolinka přechází pod národní podnik Hornobřízské kaolinové závody.
1951  Obnovení těžby kaolinu.
1957  Spojení národních podniků Západočeské keramické závody a Hornobřízské kaolinové závody.
1989  Přeměna národního podniku na státní podnik.
1992  Založeny Západočeské kaolinové a keramické závody a.s.
1997  Název podniku změněn na Keramika Horní Bříza a.s.
1999  Kapitálový vstup společnosti Lasselsberger Holding International.
2001  Jediným akcionářem se stává firma Lasselsberger.
2007  Vznik akciové společnosti LB MINERALS.

 

Speciální odkazy
Kaznějov – kaolinové ložisko (1949) 
Starý odkliz, erodovaná stěna starého ložiska 
• Kaolinové ložisko, staré erodované haldy praného písku