Krystalizace látek - 22. října 2013

Krystalizace látek - 22. října 2013

KRYSTALIZACE LÁTEK


Žáci si vyzkoušeli krystalizaci (metodu oddělování pevné látky od kapaliny). Pokus prováděli s modrou skalicí CuSO4 ∙ 5 H2O a chloridem sodným NaCl. Po týdnu pokus vyhodnotili a zjistili, že modrá skalice tvoří velké krystaly, které se vyskytují v trojklonné soustavě. Kuchyňská sůl tvoří bílé krystaly tvaru krychle, takže chlorid sodný krystaluje v soustavě krychlové. Vzniklé krystaly si žáci mohli odnést domů.

 

Fotografie z krystalizace látek byly pořízeny 22. října 2013 a najdete je ve fotogalerii.
Fotogalerie se otevře klepnutím na libovolný nádhled obrázku.

Fotogalerie: Krystalizace látek - 29. října 2013