Kroužek mladého technika - tematický plán zájmového kroužku pro 1. – 2. st.

Kroužek mladého technika - tematický plán zájmového kroužku pro 1. – 2. st.
Kroužek mladého technika
tematický plán zájmového krouţku pro 1. – 2. st.

Autor: Jaroslav Svoboda
 

Dokument ke stažení:
9_Krouzek_ml_technika_3.KA.pdf (5766160) - pdf - 46 stran
 

Obsah:
 
1 Kroužek mladého technika ................................................................................................................................... 3
   1.1 Koncepce kroužku .......................................................................................................................................... 3
   1.2 Mezipředmětové vztahy .................................................................................................................................. 4
   1.3 Tematický plán Kroužku mladého technika na školní rok ............................................................................... 5
2 Metodika ................................................................................................................................................................ 7
   2.1 Metodika práce se stavebnicemi ..................................................................................................................... 7
         2.1.1 Pomůcky a materiál: ............................................................................................................................... 7
         2.1.2 Bezpečnost práce:................................................................................................................................... 7
         2.1.3 Mezipředmětové vztahy: ......................................................................................................................... 7
3 Metodické listy ....................................................................................................................................................... 9
4 Literatura .............................................................................................................................................................. 32
5 Přílohy: ................................................................................................................................................................. 33