Krásný Dvůr – školní výlet 7.A a 7.B - 5. 6. 2019

Krásný Dvůr – školní výlet 7.A a 7.B - 5. 6. 2019

Krásný Dvůr – školní výlet 7.A a 7.B  dne 5.6.2019


    Ve středu 5.6. 2019 se žáci 7. tříd vypravili na školní výlet na zámek Krásný Dvůr u Podbořan,  kde se zapojili do edukačního programu „Architektem Jana Rudolfa Černína.“

    Citace z webových stránek:

Architektem Jana Rudolfa Černína

Anotace: Píše se rok 1793. Jan Rudolf Černín dokončuje svůj jedinečný krajinářský park. K úplné dokonalosti mu ale chybí ještě něco – místo pro vyhlídku. Hrabě hledá architekta, který by mu dokázal vytvořit plán na jedinečnou stavbu, jakou dosud Evropa nespatřila. Nároky hraběte jsou vysoké. Aby také ne – očekává se návštěva samotného císaře a ten musí být krásou této stavby ohromen. Vytvoř dle hraběcího zadání návrh této stavby, zúčastni se výběrového řízení a staň se architektem Jana Rudolfa Černína!

První část programu je věnována osobnosti hraběte Jana Rudolfa – jaký byl jeho život, jaké klíčové milníky se v něm odehrály, jaká byl hrabě osobnost, co patřilo mezi jeho vášně, v čem byl jedinečný, jaké bylo jeho dílo. Žáci se seznámí také s chodem panství Krásný Dvůr – jaká byla jeho ekonomika, jaké byly příjmy panství, s jakými komoditami hospodařilo. Poté, co žáci o osobě JRČ a ekonomickém chodu panství získají přesnější představu, lektor převtělený do samotného hraběte zadá žákům úkol vytvořit návrh unikátní parkové stavby – rozhledny. Skupinky tvoří své architektonické návrhy včetně rozpočtu stavby a poté vše prezentují hraběti. Tvůrce projektu, který se nejvíce přiblíží představě pana hraběte, získá prestižní pozici jeho architekta. Žáci se tak hravou formou seznámí s krajinářskou architekturou 2. poloviny 18. stol.“

 Celý program trval téměř 6 hodin a žáci se nenápadnou formou vzdělávali. Předem se rozdělili do pracovních skupin a každá skupina získávala za splněné úkoly indicie a peníze. Indicie hledali také v zámeckém parku podle předem připravených plánků, přitom používali buzoly (každá skupina měla jiný plánek, jiné indicie). Nakonec u Novogotického templu bylo provedeno vyhodnocení a vyhlášení nejlepší pracovní skupiny.

 Děkujeme paní lektorce Zdeňce za provázení celým programem.