Konec roku v keramickém kroužku - 22. 12. 2016

Konec roku v keramickém kroužku - 22. 12. 2016

Konec roku v keramickém kroužku

 

1) den otevřených dveří


V rámci zahájení charitativní předvánoční výstavky „Děti pomáhají dětem“ proběhl na naší škole 29.11.2016 Den otevřených dveří, jehož součástí byl mikroprojekt  s názvem „Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří“.(v rámci projektu„Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život. Projekt je podpořen ze „Státního fondu životního prostředí ČR“ a „Ministerstva životního prostředí“.) Žáci, kteří navštěvují keramický kroužek, si ve své Tvůrčí dílně připravili pro návštěvníky výrobky – ptáčky, které si všichni, kteří keramickou dílnu v tento den navštívíli, mohli sami vyrobit. Poté byly vypáleny, naželezeny, opět vypáleny a před vánočnímí prázdninami si je jejich majitelé odnesli domů. Společně ve spolupráci se žáky z kroužku bylo vyrobeno cca 50 ptáčků různých druhů.

 

2) vánoční dárky pro paní kuchařky a novoroční prasátko pro učitele

 

Žáci navštěvující keramický kroužek vyráběli průběžně výrobky na vánoční výstavku, dárečky pro maminky, ale také dárečky pro zaměstnance školy. Prvňáčkové a mladší žáci vyrobili novoroční prasátka PF 2017 pro paní učitelky, učitele a družinářky, starší děvčata vytvořila zasněžené domečky pro paní kuchařky. Poslední den před vánočními prázdninami 22.12.2016 své dárečky předali.

 

Zpracovala: Mgr. Radka Lavičková