KOMPAS – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

KOMPAS – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

• Z anglického originálu COMPASS, A manual on human rights education with young people, vydaného Radou Evropy roku 2003 ve druhém vydáni, přeložili Eva a Martin Potužníkovi.
• Pro Národní institut děti a mládeže, Českou národní agenturu MLÁDEŽ vydalo nakladatelství Argo (Praha 2006)

 

 • Manuál obsahuje náměty a aktivity rozvíjející pozitivní postoj k lidským právům a podporující zapojení mladých lidí do společnosti. Je založen na metodách zážitkové pedagogiky a neformálních vzdělávacích přístupech.
 • Manuál je určen učitelům a pedagogům, vedoucím skupin mládeže, zájemcům o lidská práva.
 • Cílová skupina - mladí lidé.
 • Tištěný manuál je k dispozici v internetovém knihkupectví Kosmas (https://www.kosmas.cz/knihy/131849/kompas/) za  212,- Kč.
 • Kompletní manuál ke stažení:  Kompas - Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům (PDF, 3 582 kB) 
 • Další jazykové verze : Kompas v angličtině, francouzštině, ruštině,… ke stažení na https://eycb.coe.int/compass/


  Detailní obsah s možností stažení po jednotlivých částech ve formátu pdf
  Ke stažení : Kompas - obsah - PDF, 194 kB)

  Poděkování 8

  Předmluva 9
  Předmluva k českému vydání 10
  Úvod 11

   

  Část 1 – Výchova k lidským právům a Kompas: Stručný průvodce pro uživatele 15
  Ke stažení : Kompas - část 1 - Výchova k lidským právům a Kompas (PDF, 708 kB)

  • Výchova k lidským právům 17
    Co je to výchova k lidským právům? 17
    Výsledky výchovy k lidským právům 18
    Znalosti, dovednosti a postoje 19
    Široké pojetí 20
    Výchova k lidským právům s mladými lidmi 20
    Formální a neformální vzdělávací prostředí 21
    Výchova k lidským právům jako východisko pro jednáni 22
    Mezinárodni podpora výchovy k lidským právům 22
  • Výchova k lidským právům a jiné oblasti výchovy 25
    Svět lidských prav 25
    Co to jsou „problémy lidských prav“? 25
    Témata obsažená v tomto manuálu 26
    Výchova k občanství 27
    Osobnostní a sociální výchova 27
    Globální výchova 28
    Interkulturní výchova 28
    Rozvojová výchova 29
    Ekologická výchova 30
    Výchova k míru 30
   Právní výchova 30
  • Používání Kompasu napřič Evropou 31
     Co je to Evropa a kde leží? 31
     Kniha pro Evropu? 32
     Evropský sen 33
     Práce s mládeži a zapojeni mladých lidi 34
     Úmluva o právech dítěte 34
     Vytvářeni manuálu 35
     Používáni manuálu v různých kulturách a v různých jazycích 36
  • Jak používat Kompas 38
     Jak s manuálem pracovat 38
     Vzdělávací přístupy 39
     Časté dotazy týkající se výchovy k lidským právům 44
     Tipy pro uživatele 45
     Tipy pro vedeni aktivit 48
       Skupinová práce 48
       Techniky skupinové práce 48
       Obecné tipy pro vedeni aktivit 52
       Když věci nejdou podle vašeho očekáváni 53
       Překonávání konfliktu ve skupině 55
       Metody a techniky podpory efektivního skupinového učeni 55
       Metody a techniky rozvoje diskusních dovednosti 58
       Metody a techniky rozvoje dovednosti kolektivního rozhodování 59
       Aktivity vhodné pro hodnoceni 62


  Část 2 – 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům 67
  Ke stažení : 
  Kompas - část 2 - 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům (PDF, 1 617 kB)

  • Přehled aktivit 68
  • Slovníček globalizace 69
  • Hra o dvou městech 71
  • Dostupnost léků 80
  • Zahraj to 86
  • Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní 88
  • Ashikův přiběh 91
  • Dejte si pozor, sledujeme vás! 95
  • Mohu vstoupit? 98
  • Dětská práva 103
  • Různé platy 107
  • Máme na výběr? 111
  • Domácí záležitosti 114
  • Hra na kresleni slov 120
  • Vzdělání pro všechny? 122
  • Získávání hlasů 127
  • Bojovnici za lidská práva 130
  • Titulní strana 135
  • Zahrada přes noc 139
  • Hrdinky a hrdinové 142
  • Horoskop chudoby 145
  • Jen minutku 150
  • Nechte zaznít každý hlas 153
  • Pojďme si promluvit o sexu 156
  • Život v dokonalém světě 160
  • Makahové a lov velryb 166
  • Vzájemné vazby 173
  • Rodinný rozpočet 177
  • Naše možné budoucnosti 182
  • Cesta do Země rovnosti 185
  • Hry s obrázky 188
    1. Co vidíš? 188
    2. Co vidíš v Panchových kresbách? 191
    3. Část obrázku 192
    4. Popisky k obrázkům 192
    5. Bubliny 193
  • Dáme si partičku 194
  • Elektrárna 198
  • Reagujeme na rasismus 201
  • Bingo lidských práv 206
  • Dívej se na to, co dovedu 209
  • Sport pro všechny 214
  • Krok vpřed 217
  • Vliv internetu 222
  • Jazyková bariéra 228
  • Rvačka o bohatství a moc 231
  • Předivo života 235
  • Volit, či nevolit? 238
  • Jednání s odbory 244
  • Násilí v mém životě 248
  • Až přijde zítřek 250
  • Kde stojíš? 254
  • Kdo jsme já? 257
  • Práce a děti 260
  • Kalendář lidských práv 263

   

  Část 3 – Aktivní podpora lidských práv 267
  Ke stažení :
   Kompas - část 3 -Aktivní podpora lidských práv (PDF, 146 kB)

  • Aktivní podpora lidských práv 269
    Potřeba aktivismu 269
    Jednoduché formy aktivismu 270
    Plánování akce 276

   

  Část 4 – Doplňující informace o lidských právech 281
  Ke stažení : 
  Kompas - část 4 - Doplňující informace o lidských právech (PDF, 282 kB)

  • Lidská práva a jejich ochrana 283
    Co jsou lidská práva? 283
    Stručná historie lidských práv 285
   
   Lidská práva ve světě 287
    Jak se můžeme svých prav domoci? 288
    Rozporuplnost a zneužívání lidských práv 289
    Další hádanky 290
  • Vývoj lidských práv 291
    Jaká máme práva? 291
  • Právní ochrana lidských práv 296
    Klíčové mezinárodni dokumenty 297
    Vymahatelnost lidských práv 300
    Stačí to? 304
  • Aktivismus a role nevládních organizací 305
    Příklady úspěšného aktivismu 307
  • Otázky a odpovědi 310
    Záludné otázky 312
   

  Část 5 – Doplňující informace o obecných tématech 315
  Ke stažení : 
  Kompas - část 5 - Doplňující informace o obecných tématech (PDF, 865 kB)

  • Děti 317
  • Občanství 322
  • Demokracie 326
  • Diskriminace a xenofobie 331
  • Vzdělání 345
  • Životni prostředí 350
  • Rovnost mužů a žen 354
  • Globalizace 358
  • Zdraví 362
  • Bezpečnost 367
  • Media 372
  • Mír a násilí 376
  • Chudoba 382
  • Sociální práva 386
  • Sport 391
    Poznámky 396

   

  Přilohy – Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv a dotazník 399
  Ke stažení : 
  Kompas - přílohy - Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv (PDF, 225 kB)
   
  Ratifikace hlavních mezinárodních nástrojů na ochranu lidských práv 401
  Všeobecná deklarace lidských prav (stručný obsah) 402
  Všeobecná deklarace lidských prav 403
  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (stručný obsah) 405
  Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (stručný obsah) 405
  Úmluva o právech dítěte (stručný obsah) 406
  Evropská úmluva o lidských právech (stručný obsah) 407
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve zněni protokolu číslo 11 408
  Dodatkové protokoly k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 414Evropská sociální charta (stručný 
  obsah) 418

  Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (stručný obsah) 419
  Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (stručný obsah) 420

   

  • Dotazník 421
  Ke stažení : Kompas - dotazník (PDF, 65 kB)
   

 

 


 

Compasito

Compasito - Manuál pro výchovu dětí k lidským právům - je mladší bratr Kompasu a je určen pro všechny učitele a školitele, kteří chtějí s dětmi ve věku 7 až 13 let objevovat lidská práva.

Compasito obsahuje 42 praktických aktivit pro výchovu k lidským právům, představuje práva dětí a lidská práva a taky nabízí praktické tipy, jak využít publikaci při různých formálních a neformálních vzdělávacích aktivitách.

Compasito je zdarma ke stažení v angličtině na: https://eycb.coe.int/compasito.