Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek na škole zahájil svoji činnost v únoru 2013.
Informaci o tom přinesl školní časopis Zkazky č. 8/2013 - duben na stránkách 10 a 11