Kaznějovští žáci provázeli v Plasích - 3. října 2014

Kaznějovští žáci provázeli v Plasích - 3. října 2014

     Prohlídky v plaském klášteře se konaly v prvním patře konventu, tedy v bývalé obytné budově mnichů. Žáci zde provázeli prostorami, kde cisterciáci před téměř 300 lety meditovali, studovali, kde se léčili, nebo kde si připomínali jejich řádová pravidla - řeholi sv. Benedikta, tedy v kapitulní síni. Návštěvníkům také vysvětlovali, jak funguje větrací a vodní systém konventní budovy, bez kterého by se neobešla. Prohlídky se uskutečnily 3.října ve dvě a ve čtyři hodiny.
    "Čtrnáct dní před tím jsme už do kláštera jezdili, abychom vše natrénovali, vysvětlovali jsme si, jak má průvodce mluvit, jak se má chovat, kam se má dívat, kdy a kde si průvodci přadají klíče apod. Žáci se provázení ujali opravdu zodpovědně, poctivě se učili texty a dovedli mluvit před učiteli a následně před téměř čtyřicetičlennou skupinou jejich rodičů jako skuteční průvodci. Za jejich snahu a velmi zodpovědný přístup žákům touto cestou moc děkuji a je mi potěšením, že je mohu i jako třídní učitelka vést k těmto novým zkušenostem, které se jim budou ve studiu i v životě určitě hodit. Za provázení dostali samozřejmě pochvaly a jedničky do žákovské knížky. Je to pro ně obrovská zkušenost, kdy si jednak na vlastní kůži osahali historické řemeslo a jednak vyzkoušeli sami sebe v takto netradiční a pro ně úplně nové roli člověka hovořícího před publikem. Ráda bych poděkovala všem pedagogům a dalším zaměstnancům školy, kteří se přijeli do kláštera podívat a žáky podpořit.:-)  Děkuji také rodičům a v nepolední řádě velký dík za umožnění této akce a za důvěru patří panu kastelánovi plaského kláštera Mgr. Pavlu Duchoňovi."

Mgr. Ilona Barbořáková, třídní učitelka 9.B

     ,,I pro dospělého je poměrně těžké postavit se před větší skupinu lidí a přednést smysluplný výklad o historii a charakteristice památkového objektu. O to cennější je, když se takového úkolu zhostí - byť jen na velmi krátký čas a v omezené míře - žák základní školy. Ten jen nepřednáší naučený text, ale musí si chtě nechtě zkusit i další taje průvodcovského řemesla (interakci s návštěvníkem, správný postoj, vyjadřování, hlasitost, ...). Žáci z Kaznějova jsou ještě daleko tomu provádět skupiny návštěvníků, přesto všichni udělali důležitý krok a odteď budou chápat výklad průvodce na památkovém objektu zcela jinak."

Mgr. Pavel Duchoň, kastelán kláštera Plasy

Na fotografii Martin Novák, 9.B